TYÖPAIKKAILMOITUS: osa-aikainen projektikoordinaattori, Green Living Movement Suomi ry

Etsimme osa-aikaista (50 %) projektikoordinaattoria ajalle 15.11.2021-23.9.2022 hankkeeseen Yhteisöt edistävät kestävää luonnonvarojen hallintaa ja tasa-arvoa Monzessa ja Mazabukassa. Hankkeen pitkän aikavälin kehitystavoite on parantaa Sambian maaseutuyhteisöjen ympäristö- ja elinolosuhteita sekä toimeentuloa kestävällä, tasa-arvoisella ja ilmastoystävällisellä tavalla. Hankkeessa painotetaan yhteisöjen toimijuutta, kestävää maataloutta ja luonnonvarojen käyttöä sekä naisten oikeuksia.

Tehtävä on vanhempainvapaan sijaisuus. Hankekoordinaattori vastaa hankkeen hallinnoinnista, koordinoinnista ja raportoinnista Suomessa. Tehtäviin kuuluu myös hankkeen varainhankinnan ja yritysyhteistyön suunnittelu ja koordinointi, hankkeesta tiedottaminen. Koordinaattorin tukena on GLM Suomen hallitus sekä vapaaehtoisista koostuvat hanketiimit.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kehitysyhteistyön ja kehityspolitiikan tuntemusta sekä kehitysmaakokemusta. Aikaisempi kokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi. Työ vaatii sujuvan englannin kielen lisäksi itsenäistä työotetta ja vahvoja vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja. Arvostamme yritysyhteistyökokemusta, markkinointitaitoja sekä kokemusta vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista. Toivomme joustavaa, vastuullista ja oma-aloitteista työotetta sekä ideointi- ja organisointikykyä.

Palkka 1200 €/kk (80 h/kk). GLM Suomella ei ole toimistoa ja järjestön aktiivit ovat pääosin Helsingissä ja Turussa. Tehtävä ei ole kuitenkaan paikkaan sidottua. Sisältää ajoittain ilta- ja viikonlopputöitä.

Lisätietoja: Anni Salla (hallituksen pj), anni.m.salla@gmail.com tai Katri van Wensen (projektikoordinaattori), katri.glmfinland@gmail.com, 0505241770.

Hae paikkaa lähettämällä hakemuksesi ja CV osoitteeseen glmfinland@gmail.com 26.9 mennessä. Haastattelut tehdään viikoilla 39 ja 40.

Green Living Movement Suomi ry on kansalaisjärjestö, joka tukee ja edistää ruohonjuuritason kehitysyhteistyötä Sambiassa. Lisätietoa löydät www-sivuilta www.glmglobal.org sekä Facebookista https://www.facebook.com/GLMsuomi.

Tule mukaan hanketiimiin!

Haluatko olla mukana edistämässä ilmastokestävyyttä ja tasa-arvoa? Oletko kiinnostunut kehitysyhteistyöstä?

Etsimme vapaaehtoisia uuden projektimme hanketiimiin. Yhteisöt edistävät kestävää luonnonvarojen hallintaa ja tasa-arvoa Monzessa ja Mazabukassa -hanke vahvistaa yhteisöjen omaa toimintakykyä Sambian maaseudulla. Hanke on hyvin monipuolinen. Osana sitä muun muassa edistetään uusiutuvan energian käyttöä ja metsitystä, tuetaan yhteisöjä kestävämmässä ja tuottoisammassa maanviljelyssä sekä parannetaan vesiturvaa. Lisäksi korostetaan naisten toimijuutta ja koulutetaan sukupuolten tasa-arvosta, sillä naiset usein huolehtivat sekä kotiaskareista että toimeentulosta ja ovat haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksille.  Hankkeessa ovat lisäksemme mukana Green Living Movement Zambia, YWCA Zambia, Helsingin NNKY ja Afstor Oy.

Tiimin jäsenet pääsevät seuraamaan hankkeen edistymistä aitiopaikalta sekä osallistuvat varainhankintaan ja viestintään. Jäsenet pääsevät vaikuttamaan tehtäviin kiinnostuksensa mukaan. Tarjoamme mahdollisuuden olla mukana tekemässä hyvää, päästä osaksi aktiivista ja iloista porukkaa sekä oppia kehitysyhteistyöstä, hankehallinnosta ja varainhankinnasta. Olemme pieni järjestö, joten mukaan on helppo tulla!

Järjestämme kiinnostuneille vapaamuotoisen infoillan Zoomissa 9.2. klo 17:30.

Ilmoittaudu infoiltaan 7.2. mennessä: katri.glmfinland@gmail.com.

Lähetämme Zoom-linkin ilmoittautuneille. Ilmoita myös, jos olet kiinnostunut hankkeesta, mutta et pääse osallistumaan infoon.

Kysy lisää:

Projektikoordinaattori

Katri van Wensen

katri.glmfinland@gmail.com

Uusi hanke ja uusia yhteistyökumppaneita

GLM Suomi on viettänyt vuonna 2020 hankkeista välivuotta, mutta vuosi on kuitenkin mennyt vauhdikkaasti uutta hanketta ja uusia kumppanuuksia kehitellessä.

Ensi vuonna Sambiassa alkaa GLM Suomen ja GLM Sambian uusi hanke Yhteisöperustaisen kestävän luonnovarojen hallinnan ja sukupuolten tasa-arvon kehittäminen Monzessa ja Mazabukassa, jossa yhteistyökumppaneina ovat Afstor Oy, Sambian NNKY sekä Helsingin NNKY.

Afstor Oy on suomalainen aurinkovoimalla toimivia liesiä kehittävä ja tuottava yritys. Sen missiona on tarjota kestävä energiaratkaisu, jonka avulla voidaan lopettaa puun poltto, säästää metsät hiilinieluina sekä tarjota Saharan eteläpuolisen Afrikan ihmisille ihmisarvoinen elämä.

Lue lisää Afstorista täältä.

Yhteistyö Norsun muisti-lautapelin kanssa

GLM Suomi ja GLM Sambia ovat aloittaneet yhteistyön Norsun muisti-lautapelin kanssa. Kyseessä ei ole ihan tavallinen muistipeli vaan tässä pelissä pelastat poikasia ja yhdistät perheitä. Jokaisesta pelistä menee rahaa yhden puuntaimen istuttamiseen Sambiassa. Osta siis peli – istutat puun!

Peli saatavilla tilaamalla osoitteesta lassi.raunio@norsunmuisti.fi tai verkkokaupasta https://holvi.com/shop/LcZNwB/

Lisätietoja:
http://norsunmuisti.fi/
https://www.facebook.com/Norsunmuisti/

Verkkosivut taas toiminnassa

Teknisten ongelmien vuoksi verkkosivumme olivat valitettavasti pitkään epäkunnossa. Nyt olemme saaneet ne taas julkaistua ja tulemme päivittämään niitä sitä mukaa kun pystymme. Kiitos kärsivällisyydestä ja tervetuloa taas seuraamaan  GLM Suomen, GLM Sambian ja GLM Swazimaan toimintaa!

Kevättervehdys 2017

Saimme viime vuoden lopulla hyviä uutisia Ulkoasiainministeriöstä Sambian ilmastokestävyyshankkeemme suhteen. Rahoitus kolmelle seuraavalle vuodelle myönnettiin ja tärkeä työ pienviljelijöiden elinkeinojen tukemiseksi jatkuu! Työ sekä Sambiassa että Suomessa on alkuvuodesta lähtenyt käyntiin ja odotamme innolla ensimmäisiä aktiviteetteja kylissä.

Swazimaan ilmastoaloitehankkeeseen emme valitettavasti saaneet rahoitusta tällä kertaa, mutta yhteistyö GLM Swazimaan kanssa jatkuu ja tulemme tukemaan heidän työtään muun muassa varainkeruun muodossa.

Muistathan, että jäsenmaksut ovat tärkeä osa varainkeruutamme. Jäsenmaksun maksamalla voit olla mukana vaikuttamassa satojen ihmisten elämään Sambiassa ja Swazimaassa.

Jäsenmaksut 2017: Perusjäsen 20€, vähävaraiset 15€, yhdistys- ja kannatusjäsenet 50€
– Saaja: Green Living Movement Suomi ry
– Tilinumero: FI31 4309 0010 0705 06
– SWIFT-koodi: ITELFIHH
– Pankki: Liedon säästöpankki
– Laita viitteeksi nimesi ja sähköpostiosoitteesi.

Olemme kiitollisia tuestasi!

Äänestä hyvää GLM Suomelle!

GLM Suomi on mukana Saleduck verkkosivuston hyväntekeväisyysäänestyksessä, joka jatkuu vielä 15.5. asti. Jaossa on 1250€, joka olisi meidän pienelle, mutta paljon hyvää tekevälle järjestöllemme upea apu! Tämän vuoden varainkeruumme tavoitteena on täyttää kolmen kehitysyhteistyöhankkeemme omavastuuosuudet. Kaksi hankkeistamme on Sambiassa, yksi Swazimaassa.

Autathan siis meitä äänestämällä www.saleduck.fi, josta vasemmalta sivupalkista äänestä hyvän asian puolesta! GLM kiittää!

GLM ja Plan: uusi yhteinen ilmastokestävyyshanke Sambiassa

Reforestation is an important climate change mitigation strategy. Chief Chamuka and a senior headman planting the first tree of the reforestation activity at the project inauguration in Kanakantapa.

Uudelleenmetsitys on merkittävä strategia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Päällikkö Chamuka ja kylänvanhin istuttavat ensimmäisen puun hankeavajaisissa Kanakantapassa.

Helmikuussa 2016 käynnistyi GLM:n ja Plan International Sambian yhteistyönä toteutettava projekti vastaamaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin Chisamban alueella Keski-Sambiassa.

515 000 euron suuruinen nelivuotinen hanke pyrkii vahvistamaan maaseudun yhteisöjen ja viljelijöiden sopeutumis- ja sietokykyä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin tukemalla luonnonvarojen kestävää käyttöä ja tarjoamalla uusia toimeentulon lähteitä.

Projektista hyötyvät arviolta 6 430 kotitaloutta Chamukan ja Chikonkomenen alueilta. Lähes 35 800 hyödynsaajasta noin kolmasosa on lapsia ja nuoria. Hanke keskittyy muun muassa kestäviin viljelymenetelmiin, hunajantuotantoon, kalanviljelyyn, puiden istutukseen, huonontuneiden maiden kunnostamiseen sekä yritystoiminnan monipuolistamiseen metsätaloudessa.

Hankkeen käynnistämistilaisuudessa Chikonkomessa GLM Sambian tiiminvetäjä Emmanuel Mutamba korosti hankkeen merkitystä järjestölle.

“Plan International Sambian kanssa aloittamamme hanke sopii hyvin GLM:n filosofiseen näkemykseen, jonka mukaan yhteisöistä lähtevä kehittäminen ja omistajuus takaavat parhaat tulokset kestävässä kehityksessä.”

GLM:n laaja kokemus ilmastonmuutokseen sopeutumisesta oli Planille tärkeä tekijä yhteistyökumppanin valinnassa.

“Sopivan kumppanijärjestön löytyminen on pitkän ja perusteellisen etsinnän tulos ja olemme iloisia päätöksestämme,” kertoo Wiscot Mwanza, Plan International Sambian vesi- ja sanitaatiopäällikkö ja hankeen yhteyshenkilö.

“Uskomme, että GLM tulee täyttämään meidän, kohdeyhteisöjen ja muiden sidosryhmien odotukset. Meidän taholtamme Planissa pyrimme parhaamme mukaan tarjoamaan GLM:n kaiken sen tarvitseman tuen, jotta hankkeesta tulisi menestys.”

Hankkeen avajaisiin osallistui yli kolmesataa ihmistä, mukaan lukien maaseutuyhteisöjen johtajia, naisia ja nuoria, sekä useita maakunta- ja aluetason virkamiehiä.

Hankkeen virallinen kesto on joulukuusta 2015 marraskuuhun 2019. Hanke rahoitetaan Plan Internationalin saksalaisen maatoimiston myöntämällä avustuksella.

Stand Up for Africa! –hyväntekeväisyysilta Turussa 5.11.

GLM Suomi järjestää hyväntekeväisyysillan Apollo Nightclubissa, Turussa torstaina 5.11. Lavalle nousee stand up -koomikot Ali Jahangiri ja Teemu Vesterinen. Afrikkalaisista rytmeistä huolen pitää rumpuryhmä Bogolo sekä Swazimaasta kotoisin oleva Dj Muscle. Suomen ensi-iltansa saa Bhekie Matambo Ngobesen runokokoelma We have waited too long.

Illan tuotto ohjataan GLM Suomen kolmeen kehitysyhteistyöhankkeeseen Sambiassa ja Swazimaassa. Sisarjärjestöjen kanssa autetaan paikallisia yhteisöjä muun muassa selviytymään ilmastonmuutoksen haasteista, luomaan kestäviä maankäyttötapoja, löytämään tuottavia markkinoita ja parantamaan sanitaatiota. Hankkeita tukee ulkoasiainministeriö.

Liput: 18,80 €, opiskelijat 12,80 € nettilippukaupasta http://glmglobal.tapahtumiin.fi tai ovelta (vain käteinen).

Torstaina 5.11.2015
Ovet auki: 19.00/Show time: 19.30
Apollo Nightclub, Humalistonkatu 6, 20100 Turku.
Lisätietoja:

Green Living Movement Suomi ry: Katja Mansikkaniemi katja.mansikkaniemi@gmail.com tai 045 8633 860.

Ali Jahangiri https://www.facebook.com/alijahangirifi
Teemu Vesterinen https://www.facebook.com/standupkoomikkoteemuvesterinen
Matambo https://soundcloud.com/bheki-matambo-ngobese
Bogolo https://www.facebook.com/bogolostreetband
DJ Muscle https://www.facebook.com/DJMuscleSD

KUVA_STANDUP

Kuulumiset Sambian ilmastokestävyyshankkeesta

Mennyt neljännes ilmastokestävyyshankkeessa oli omistettu kapasiteetinvahvistamiselle kylissä. Monzen, Mumbwan ja Luyanshian piirikunnissa pidetyt koulutukset keskittyivät koulutuksen tärkeyteen ja onnistuneen koulutuksen avaimiin. Nämä jopa 60 osallistujaa yhteensä keränneet ’Training of Trainers’-koulutukset pyrkivät antamaan kaikista hankekylistä tulleille osallistujille edellytykset toimia kouluttajina ja levittää tietoutta ilmastonmuutoksesta. Lisäksi päivien aikana opeteltiin tunnistamaan ilmastotietouden levittämiseen sopivia strategioita.

Vuosi on ollut täynnä muitakin onnistuneita aktiviteetteja. Vuoden alussa Shimbizhin ja Chiyumun kylän onnekkaat valitut viljelijät vastaanottivat hankkeelta kotieläimiä, kuten kanoja ja vuohia ja nyt eläimiä on lahjoitettu jokaiseen hankekylään. Eläinten vastaanottajat ovat sitoutuneet lahjoittamaan niiden jälkeläisiä eteenpäin ja tällä tavoin hyödynsaajien määrä lisääntyy kerta kerran jälkeen, lopulta kaikki kylässä hyötyvät. Viljelijät eivät aikaisemmin ole nähneet kotieläimiä tulonlähteinä, mutta tällä hetkellä jotkut ovat onnistuneet jopa kattamaan koulumaksuja niitä myymällä. Eräs perhe on saanut jo 50 jälkeläistä kanasta, jonka he hankkeelta saivat ja toisella perheellä on jo 15 munivaa kanaa.

Yksi hankkeen tavoitteista on aktivoida nuoria. Erityisen suosion nuorten keskuudessa saikin ilmastonmuutoskoulutus, jonka oheen järjestettiin jalkapalloturnaus. Hankekylistä kerätyt neljä joukkuetta ottivat mittaa toisistaan ’Climate Change Tournament’-nimisessä tapahtumassa, jossa jalkapallon pelaamisen lisäksi käsiteltiin ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia draaman välityksellä. Päivää väritti tietysti perinteinen tanssi.

Maaseudulla tuskin kellään on televisiota, mutta radio löytyy sitä useammastakin kodista. Se onkin siis mitä mainioin väylä tavoittaa ihmisiä. GLM Sambia on toimittanut kaksi radio-ohjelmaa Monzen Sky FM – radiokanavan kautta. Niissä keskusteltiin ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista sekä kuinka niihin voisi sopeutua. Mukana keskusteluissa olivat GLM:n henkilökunta sekä viljelijöitä Chiyumun ja Chisuwon kylistä. Sky FM:n kuuluvuusalueella on tuhansia ihmisiä ja kanava on saanut pyyntöjä toteuttaa vastaavia lähetyksiä lisää.

Vuosi ei suinkaan ole vielä ohi, mutta pienen katsauksen ensi vuoteenkin voi jo luoda. GLM Sambialla on silloin nimittäin apunaan kaksi innokasta ETVO-vapaaehtoista, joista ensimmäinen saapuu jo tammikuussa.