Yhteisöt edistää- hanke ehkäisee metsäkatoa Etelä-Sambiassa

kuivunut joenuoma

Kuivunut joenuoma Mazabuka alueella Etelä-Sambiassa

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät Sambiassa pidentyneinä kuivina kausina ja sadekausien epäsäännöllisyytenä. Sääolosuhteiden vaihtelu ja keskilämpötilan nousu vaikuttaa erityisesti Sambian maaseudun pienviljelijöihin sillä heidän elinkeinot ja niiden tuottavuus ovat suoraan riippuvaisia sääolosuhteista sekä luonnonvarojen saatavuudesta ja hyvinvoinnista. Epäsäännölliset sääolosuhteet aiheuttavat kuivuutta ja tulvia, jotka ovat haitallisia sateista riippuvaiselle maataloudelle. Pahentuessaan sääolosuhteiden muutokset aiheuttavat sadon tuhoutumisia ja karjan menetystä, joka pahimmillaan heikentää ruokaturvaa sekä tulonsaantia. 

Sambiassa suurimpia ilmastonmuutosta kiihdyttäjiä on kiihtyvä metsäkato. Metsät ovat ratkaisevassa asemassa maaseudun toimeentulon kannalta, sillä ne tarjoavat ruokaa, energiaa ja rakennusmateriaaleja. Metsää kaadetaan maatalous aktiviteettien tieltä sekä puuhiilen valmistamiseen, joka on yksi maan käytetyimpiä energiamuotoja. Metsää menetetään myös metsäpalojen seurauksena, kun ilmastonmuutos nostaa keskilämpötiloja ja pidentää kuivia kausia. Sambiasta häviää noin 300 000 hehtaaria metsää vuosittain metsäkadon vuoksi. Sambian väestöstä vain noin 25 % on pääsy sähköverkkoon, joten puuhiiltä käytetään energian lähteenä erityisesti kaupungeissa ja niiden läheisyydessä. Vaikkakin puuhiilen suurimpia käyttöalueita on kaupungit, puuhiiltä tuotetaan maaseudulla ja on yksi suurimmista metsäkadon aiheuttajista. Metsäkato lisää maaperän eroosiota erityisesti kuivilla alueilla ja voimistaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia muun muassa lisääntyvillä tulvilla, kun maaperän kyky imeä kosteutta vähenee. 

Sambian maaseudulla ilmastonmuutoksen ja metsäkadon vaikutuksia voidaan kuitenkin hillitä. Puunistutus ja metsien uudistaminen edistävät maaperän terveyttä ja ehkäisevät tulvia sekä kuivuutta. Metsät toimivat myös hiilivarastoina, jotka edistävät hiilen sidontaa ilmakehästä. Yhteisöt edistävät kestävää luonnonvarojen hallintaa ja tasa-arvoa Monzessa ja Mazabukassa-hankkeessa ilmastonmuutoksen hillintää edistetään puun istutuksella, uudelleen metsittämisellä ja uusiutuvan energian käytön edistämisellä. Hankkeen taimitarhoissa on kasvatettu vuoden aikana jo 46 000 puuta, joista 20 000 on jo istutettu hankekyliin. Perheille myös välitetään hankkeen kautta suomalaisen Afstor Oy:n tuottamia aurinkoenergialla toimivia liesiä, jotka vähentävät puunpolttoa. Kaikki hankkeen kautta lieden kotiinsa saavat sitoutuvat taimitarhojen ylläpitoon ja puiden istuttamiseen. Liedet myös säästävät aikaa polttopuun keruulta ja ovat hyödyllisiä terveydelle, kun ruoanlaitto avotulella vähenee. 

Aurinkopaneeleja asennetaan talon katolle

Aurinkopaneeleja asennetaan Afstorin liesiä varten Chiyumussa

Hankkeessa edistetään myös ilmastonmuutokseen sopeutumista muun muassa puunistutuksen avulla. Sopeutumiskeinot helpottavat pienviljelijöiden mahdollisuutta palautua ilmastostressistä ja pienentävät sen vaikutuksia elinkeinojen tuottavuuteen. Hankkeessa edistetään muun muassa peltometsäviljelyä sekä hedelmätarhojen perustamista. Peltometsäviljelyn avulla suojellaan maaperän kosteutta sekä parannetaan sen hedelmällisyyttä. Peltometsäviljely ehkäisee kosteuden haihtumista maaperästä erityisesti korkeiden lämpötilojen vallitessa. Hankkeessa käytetään eri puulajikkeita, jotka sopivat paikallisiin olosuhteisiin ja jotka edistävät viljelijöiden ja perheiden hyvinvointia. Maaperän typpeä sitovia puita käytetään peltometsä viljelyssä, joka edistää maaperän terveyttä ja parantaa maanviljelyn satoja. Hedelmätarhoihin istutetaan muun muassa mangoja, avocadoja, sitruunaa ja papaijaa, jotka edistävät ruokaturvaa ja mahdollistavat lisätulojen saannin. 

5.12.-24.12.2021 välisenä aikana voit edistää metsitystä osallistumalla Green Living Movement Suomen Joulukampanjaan ja lahjoittamalla puun hankkeen taimitarhoille Etelä-Sambiaan! Lue lisää täältä: www.glmglobal.org/donate

kyläläiset hoitavat taimitarhaa

Hankkeen taimitarha Chisuwossa

Lähteet: Green Living Movement Zambia, Facts about Climate Change: Natural Resources Management for Environment Sustainability

 

Lahjoita Joulupuu!

OSTA JOULUPUU SAMBIAAN!

Ovatko kotisi nurkat liian ahtaat joulukuuselle, harmittavatko tippuvat neulaset tai haluatko muuten vain antaa aineettoman lahjan, joka ilahduttaa paitsi saajaansa myös perheitä Sambiassa? Osta tänä vuonna joulupuu Sambiaan!

Joulupuumme eivät ole aivan perinteisiä kuusia, vaan esimerkiksi sitruuna-, avokado- ja moringapuita, jotka soveltuvat Sambian olosuhteisiin ja tuovat perheille mahdollisuuden monipuolisempaan ruokavalioon ja lisätulojen hankkimiseen. Lisäksi puiden avulla parannetaan maaperän laatua peltometsäviljelyksillä ja taistellaan metsäkatoa vastaan. 

Antamalla lahjaksi joulupuun tuet Etelä-Sambiassa toimivien taimitarhojen toimintaa ja pienviljelijöille järjestettäviä koulutuksia luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Kiitokseksi saat sähköpostitse sähköisen kiitoskortin, jonka voi välittää lahjan saajalle.

Lahjavaihtoehdot:

10 €: 1 puu & tuki taimitarhojen toimintaan ja luonnonvarojen kestävän käytön koulutuksille Sambiaan

50 €: 10 puuta & tuki taimitarhojen toimintaan ja luonnonvarojen kestävän käytön koulutuksille Sambiaan

 

Ohjeet lahjoituksen tekoon: 

Lahjoita valitsemasi summa (10 tai 50 euroa) tilille FI31 4309 0010 0705 06. Kirjoita viestikenttään JOULUPUU ja oma sähköpostiosoitteesi kiitoskortin lähettämistä varten. Huomaathan, että seuraamme saapuneita maksuja ja lähetämme kiitoskortit manuaalisesti, joten kortin saapuminen voi kestää pari päivää. 

 

Lämmin kiitos tuestasi ja hyvää joulun odotusta! 

 

Pankkiyhteys:  

  • Pankki: Liedon Säästöpankki
  • IBAN: FI31 4309 0010 0705 06
  • BIC: ITELFIHH
  • Saaja: Green Living Movement Suomi ry
  • Viestikenttään: JOULUPUU ja sähköpostiosoite kiitoskortin lähettämistä varten

 

Kaikki kerätyt varat käytetään Green Living Movement Suomi ry:n kehitysyhteistyöhankkeen omarahoitusosuuden kattamiseen. Hanketta toteutetaan Monzessa ja Mazabukassa Sambiassa. GLM Suomella on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa RA/2021/1644, joka on voimassa 28.2.2022 asti. 

Kysyttävää joulukampanjasta tai lahjoittamisesta? Ota meihin yhteyttä: finland@glmglobal.org

TYÖPAIKKAILMOITUS: osa-aikainen projektikoordinaattori, Green Living Movement Suomi ry

Etsimme osa-aikaista (50 %) projektikoordinaattoria ajalle 15.11.2021-23.9.2022 hankkeeseen Yhteisöt edistävät kestävää luonnonvarojen hallintaa ja tasa-arvoa Monzessa ja Mazabukassa. Hankkeen pitkän aikavälin kehitystavoite on parantaa Sambian maaseutuyhteisöjen ympäristö- ja elinolosuhteita sekä toimeentuloa kestävällä, tasa-arvoisella ja ilmastoystävällisellä tavalla. Hankkeessa painotetaan yhteisöjen toimijuutta, kestävää maataloutta ja luonnonvarojen käyttöä sekä naisten oikeuksia.

Tehtävä on vanhempainvapaan sijaisuus. Hankekoordinaattori vastaa hankkeen hallinnoinnista, koordinoinnista ja raportoinnista Suomessa. Tehtäviin kuuluu myös hankkeen varainhankinnan ja yritysyhteistyön suunnittelu ja koordinointi, hankkeesta tiedottaminen. Koordinaattorin tukena on GLM Suomen hallitus sekä vapaaehtoisista koostuvat hanketiimit.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kehitysyhteistyön ja kehityspolitiikan tuntemusta sekä kehitysmaakokemusta. Aikaisempi kokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi. Työ vaatii sujuvan englannin kielen lisäksi itsenäistä työotetta ja vahvoja vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja. Arvostamme yritysyhteistyökokemusta, markkinointitaitoja sekä kokemusta vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista. Toivomme joustavaa, vastuullista ja oma-aloitteista työotetta sekä ideointi- ja organisointikykyä.

Palkka 1200 €/kk (80 h/kk). GLM Suomella ei ole toimistoa ja järjestön aktiivit ovat pääosin Helsingissä ja Turussa. Tehtävä ei ole kuitenkaan paikkaan sidottua. Sisältää ajoittain ilta- ja viikonlopputöitä.

Lisätietoja: Anni Salla (hallituksen pj), anni.m.salla@gmail.com tai Katri van Wensen (projektikoordinaattori), katri.glmfinland@gmail.com, 0505241770.

Hae paikkaa lähettämällä hakemuksesi ja CV osoitteeseen glmfinland@gmail.com 26.9 mennessä. Haastattelut tehdään viikoilla 39 ja 40.

Green Living Movement Suomi ry on kansalaisjärjestö, joka tukee ja edistää ruohonjuuritason kehitysyhteistyötä Sambiassa. Lisätietoa löydät www-sivuilta www.glmglobal.org sekä Facebookista https://www.facebook.com/GLMsuomi.

Tule mukaan hanketiimiin!

Haluatko olla mukana edistämässä ilmastokestävyyttä ja tasa-arvoa? Oletko kiinnostunut kehitysyhteistyöstä?

Etsimme vapaaehtoisia uuden projektimme hanketiimiin. Yhteisöt edistävät kestävää luonnonvarojen hallintaa ja tasa-arvoa Monzessa ja Mazabukassa -hanke vahvistaa yhteisöjen omaa toimintakykyä Sambian maaseudulla. Hanke on hyvin monipuolinen. Osana sitä muun muassa edistetään uusiutuvan energian käyttöä ja metsitystä, tuetaan yhteisöjä kestävämmässä ja tuottoisammassa maanviljelyssä sekä parannetaan vesiturvaa. Lisäksi korostetaan naisten toimijuutta ja koulutetaan sukupuolten tasa-arvosta, sillä naiset usein huolehtivat sekä kotiaskareista että toimeentulosta ja ovat haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksille.  Hankkeessa ovat lisäksemme mukana Green Living Movement Zambia, YWCA Zambia, Helsingin NNKY ja Afstor Oy.

Tiimin jäsenet pääsevät seuraamaan hankkeen edistymistä aitiopaikalta sekä osallistuvat varainhankintaan ja viestintään. Jäsenet pääsevät vaikuttamaan tehtäviin kiinnostuksensa mukaan. Tarjoamme mahdollisuuden olla mukana tekemässä hyvää, päästä osaksi aktiivista ja iloista porukkaa sekä oppia kehitysyhteistyöstä, hankehallinnosta ja varainhankinnasta. Olemme pieni järjestö, joten mukaan on helppo tulla!

Järjestämme kiinnostuneille vapaamuotoisen infoillan Zoomissa 9.2. klo 17:30.

Ilmoittaudu infoiltaan 7.2. mennessä: katri.glmfinland@gmail.com.

Lähetämme Zoom-linkin ilmoittautuneille. Ilmoita myös, jos olet kiinnostunut hankkeesta, mutta et pääse osallistumaan infoon.

Kysy lisää:

Projektikoordinaattori

Katri van Wensen

katri.glmfinland@gmail.com

Uusi hanke ja uusia yhteistyökumppaneita

GLM Suomi on viettänyt vuonna 2020 hankkeista välivuotta, mutta vuosi on kuitenkin mennyt vauhdikkaasti uutta hanketta ja uusia kumppanuuksia kehitellessä.

Ensi vuonna Sambiassa alkaa GLM Suomen ja GLM Sambian uusi hanke Yhteisöperustaisen kestävän luonnovarojen hallinnan ja sukupuolten tasa-arvon kehittäminen Monzessa ja Mazabukassa, jossa yhteistyökumppaneina ovat Afstor Oy, Sambian NNKY sekä Helsingin NNKY.

Afstor Oy on suomalainen aurinkovoimalla toimivia liesiä kehittävä ja tuottava yritys. Sen missiona on tarjota kestävä energiaratkaisu, jonka avulla voidaan lopettaa puun poltto, säästää metsät hiilinieluina sekä tarjota Saharan eteläpuolisen Afrikan ihmisille ihmisarvoinen elämä.

Lue lisää Afstorista täältä.

Yhteistyö Norsun muisti-lautapelin kanssa

GLM Suomi ja GLM Sambia ovat aloittaneet yhteistyön Norsun muisti-lautapelin kanssa. Kyseessä ei ole ihan tavallinen muistipeli vaan tässä pelissä pelastat poikasia ja yhdistät perheitä. Jokaisesta pelistä menee rahaa yhden puuntaimen istuttamiseen Sambiassa. Osta siis peli – istutat puun!

Peli saatavilla tilaamalla osoitteesta lassi.raunio@norsunmuisti.fi tai verkkokaupasta https://holvi.com/shop/LcZNwB/

Lisätietoja:
http://norsunmuisti.fi/
https://www.facebook.com/Norsunmuisti/

Verkkosivut taas toiminnassa

Teknisten ongelmien vuoksi verkkosivumme olivat valitettavasti pitkään epäkunnossa. Nyt olemme saaneet ne taas julkaistua ja tulemme päivittämään niitä sitä mukaa kun pystymme. Kiitos kärsivällisyydestä ja tervetuloa taas seuraamaan  GLM Suomen, GLM Sambian ja GLM Swazimaan toimintaa!

Kevättervehdys 2017

Saimme viime vuoden lopulla hyviä uutisia Ulkoasiainministeriöstä Sambian ilmastokestävyyshankkeemme suhteen. Rahoitus kolmelle seuraavalle vuodelle myönnettiin ja tärkeä työ pienviljelijöiden elinkeinojen tukemiseksi jatkuu! Työ sekä Sambiassa että Suomessa on alkuvuodesta lähtenyt käyntiin ja odotamme innolla ensimmäisiä aktiviteetteja kylissä.

Swazimaan ilmastoaloitehankkeeseen emme valitettavasti saaneet rahoitusta tällä kertaa, mutta yhteistyö GLM Swazimaan kanssa jatkuu ja tulemme tukemaan heidän työtään muun muassa varainkeruun muodossa.

Muistathan, että jäsenmaksut ovat tärkeä osa varainkeruutamme. Jäsenmaksun maksamalla voit olla mukana vaikuttamassa satojen ihmisten elämään Sambiassa ja Swazimaassa.

Jäsenmaksut 2017: Perusjäsen 20€, vähävaraiset 15€, yhdistys- ja kannatusjäsenet 50€
– Saaja: Green Living Movement Suomi ry
– Tilinumero: FI31 4309 0010 0705 06
– SWIFT-koodi: ITELFIHH
– Pankki: Liedon säästöpankki
– Laita viitteeksi nimesi ja sähköpostiosoitteesi.

Olemme kiitollisia tuestasi!

Äänestä hyvää GLM Suomelle!

GLM Suomi on mukana Saleduck verkkosivuston hyväntekeväisyysäänestyksessä, joka jatkuu vielä 15.5. asti. Jaossa on 1250€, joka olisi meidän pienelle, mutta paljon hyvää tekevälle järjestöllemme upea apu! Tämän vuoden varainkeruumme tavoitteena on täyttää kolmen kehitysyhteistyöhankkeemme omavastuuosuudet. Kaksi hankkeistamme on Sambiassa, yksi Swazimaassa.

Autathan siis meitä äänestämällä www.saleduck.fi, josta vasemmalta sivupalkista äänestä hyvän asian puolesta! GLM kiittää!

GLM ja Plan: uusi yhteinen ilmastokestävyyshanke Sambiassa

Reforestation is an important climate change mitigation strategy. Chief Chamuka and a senior headman planting the first tree of the reforestation activity at the project inauguration in Kanakantapa.

Uudelleenmetsitys on merkittävä strategia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Päällikkö Chamuka ja kylänvanhin istuttavat ensimmäisen puun hankeavajaisissa Kanakantapassa.

Helmikuussa 2016 käynnistyi GLM:n ja Plan International Sambian yhteistyönä toteutettava projekti vastaamaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin Chisamban alueella Keski-Sambiassa.

515 000 euron suuruinen nelivuotinen hanke pyrkii vahvistamaan maaseudun yhteisöjen ja viljelijöiden sopeutumis- ja sietokykyä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin tukemalla luonnonvarojen kestävää käyttöä ja tarjoamalla uusia toimeentulon lähteitä.

Projektista hyötyvät arviolta 6 430 kotitaloutta Chamukan ja Chikonkomenen alueilta. Lähes 35 800 hyödynsaajasta noin kolmasosa on lapsia ja nuoria. Hanke keskittyy muun muassa kestäviin viljelymenetelmiin, hunajantuotantoon, kalanviljelyyn, puiden istutukseen, huonontuneiden maiden kunnostamiseen sekä yritystoiminnan monipuolistamiseen metsätaloudessa.

Hankkeen käynnistämistilaisuudessa Chikonkomessa GLM Sambian tiiminvetäjä Emmanuel Mutamba korosti hankkeen merkitystä järjestölle.

“Plan International Sambian kanssa aloittamamme hanke sopii hyvin GLM:n filosofiseen näkemykseen, jonka mukaan yhteisöistä lähtevä kehittäminen ja omistajuus takaavat parhaat tulokset kestävässä kehityksessä.”

GLM:n laaja kokemus ilmastonmuutokseen sopeutumisesta oli Planille tärkeä tekijä yhteistyökumppanin valinnassa.

“Sopivan kumppanijärjestön löytyminen on pitkän ja perusteellisen etsinnän tulos ja olemme iloisia päätöksestämme,” kertoo Wiscot Mwanza, Plan International Sambian vesi- ja sanitaatiopäällikkö ja hankeen yhteyshenkilö.

“Uskomme, että GLM tulee täyttämään meidän, kohdeyhteisöjen ja muiden sidosryhmien odotukset. Meidän taholtamme Planissa pyrimme parhaamme mukaan tarjoamaan GLM:n kaiken sen tarvitseman tuen, jotta hankkeesta tulisi menestys.”

Hankkeen avajaisiin osallistui yli kolmesataa ihmistä, mukaan lukien maaseutuyhteisöjen johtajia, naisia ja nuoria, sekä useita maakunta- ja aluetason virkamiehiä.

Hankkeen virallinen kesto on joulukuusta 2015 marraskuuhun 2019. Hanke rahoitetaan Plan Internationalin saksalaisen maatoimiston myöntämällä avustuksella.