(English) Building community resilience in food and nutrition security through agroecology (BCRFNSA) project

Tämä teksti on valitettavasti saatavilla vain kielillä: Amerikanenglanti.

(English) The KAZA project

Tämä teksti on valitettavasti saatavilla vain kielillä: Amerikanenglanti.

Ilmastotekoja ja tasa-arvoa Sambian maaseudulle

Värikkäitä chitenge-kankaita, upeita käsintehtyjä koreja ja kauniita puisia lastoja ruuanlaittoon suoraan Sambiasta – kaikilla näillä tuotteilla voit tukea kestävää maataloutta, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sukupuolten tasa-arvon toteutumista sambialaisella maaseudulla. Sambialaiset pienviljelijät ja heidän työnsä ovat keskiössä myös korttisarjassa, jonka kauniit valokuvat ovat valokuvaaja Terhi Hytösen käsialaa. 

Kampanjatuotteet tukevat työtämme eteläisessä Afrikassa sijaitsevassa Sambiassa, jossa ilmastonmuutoksen vaikutukset uhkaavat ruokaturvaa. Tiesitkö, että ilmastonmuutoksesta johtuva ruokakriisi Sambiassa nimettiin vuoden 2021 unohdetuimmaksi humanitaariseksi kriisiksi maailmassa? Ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten pidentyvät kuivat kaudet, vaikuttavat etenkin maaseudulla asuviin ihmisiin, joista suurin osa on riippuvaisia pienviljelystä. Maaseudun asukkaat muodostavat myös suurimman osan maan köyhyydessä elävistä. Kansainvälinen avustusjärjestö CARE arvioi viime vuonna, että yli miljoona ihmistä Sambiassa kärsii ruokapulasta.

Kaikki kampanjan tuotot tukevat kehitysyhteistyöhankettamme, jossa tuemme eteläsambialaisia pienviljelijöitä luonnonvarojen kestävässä käytössä sekä sukupuolten tasa-arvon edistämisessä. Hankkeessa keskitytään maaperän terveyden parantamiseen luonnonmukaisia viljelytekniikoita edistämällä sekä ehkäistään metsäkatoa puiden istuttamisen ja metsien suojelun avulla. Viljelijöiden tulonlähteitä monipuolistetaan luomupuutarhoiden, hedelmätarhojen sekä kanojen ja vuohien pidon avulla. Järjestämme viljelijöille koulutuksia ilmastonmuutoksesta, luomuviljelystä ja ilmastoriskeihin varautumisesta. Jo nyt hankkeessa on istutettu yli 71 000 puuta! 

(c) Terhi Hytönen

Luonnonvarojen kestävän käytön lisäksi toinen tärkeä teema työssämme on tasa-arvon edistäminen. Hankkeessa tuetaan naisten osallistumista sekä lisätään tietoisuutta naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä. Naisten työtä ja arkea tuetaan porakaivoja rakentamalla ja aurinkoenergialla toimivien liesien avulla. Näin naisten aikaa vapautuu kotitöiltä muihin töihin. Eteläsambialaisiin kyliin on perustettu matalan kynnyksen neuvontapisteitä, joista voi hakea apua ja neuvontaa väkivalta- tai konfliktitilanteissa. Keskuksissa kyläläiset saavat apua ja neuvontaa ikään ja sukupuoleen katsomatta: tähän asti 270 henkilöä on autettu ja neuvottu keskuksissa. Tapaukset ovat erilaisia taloudellisista erimielisyyksistä vakavampiin väkivaltatapauksiin, jotka viedään aina eteenpäin viranomaisille. 

 

(c) Clive Chibule

‘’Mielestäni hanke on tehnyt paljon ilmastonmuutokseen sopeutumisen eteen yhteisössämme. Nämä puut, joita istutamme, kuten sitruunapuu, tuottavat happea, suojaavat tuulilta mutta tuottavat myös hedelmiä. Sitruunoille on ollut paljon kysyntää covid-pandemian vuoksi, joten puista on tullut myös tulonlähde. Ehkä jonain vuonna sateet ovat huonoja, silloin voin myydä sitruunapuun hedelmät ja saada rahaa. Silloin voin esimerkiksi ostaa ruokaa perheelleni.’’

 • – Pascalina, viljelijäMikä Green Living Movement? Miksi tämä kampanja?

Green Living Movement Suomi on vapaaehtoistyöhön perustuva järjestö, joka tukee kestävää kehitystä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista ruohonjuuritasolla. Jo 15 vuoden ajan olemme toteuttaneet kehitysyhteistyöhankkeita sambialaisen sisarjärjestömme ja muiden yhteistyökumppaniemme kanssa eri puolilla Sambiaa. 

(c) Terhi Hytönen

Työmme perustuu sambialaisten pienviljelijöiden tukemiseen ja hankkeemme antavat heille tietoja ja taitoja, joilla parantaa maanviljelyn satoja ja kestävyyttä sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista. Kaiken toimintamme keskiössä on osallistava lähestymistapa, jossa viljelijät ovat mukana hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Ulkoministeriö tukee hankettamme. Saamme 85 % hankkeemme rahoituksesta ulkoministeriöltä ja 15 % omarahoitusosuuden keräämme itse. Olemme pieni järjestö, ja pienikin tuki omarahoitusosuuden keräämiseksi on meille erittäin arvokasta. Tällä kampanjalla keräämme varoja hankkeemme rahoittamiseksi.

 

Näin rahoitat

Mene kampanjasivuille: https://mesenaatti.me/2563/ilmastotekoja-ja-tasa-arvoa-sambian-maaseudulle/. Valitse haluamasi tuote, klikkaa Rahoita, täytä yhteystietosi ja maksa ohjeiden mukaan. Tuotteet postitetaan tai ne on mahdollista noutaa Helsingistä kampanjan päätyttyä. Postitus Suomen sisällä sisältyy tuotteiden hintaan, mutta kannustamme etenkin pääkaupunkiseudulla asuvia noutamaan tuotteet Helsingistä, jolloin voimme käyttää suuremman osan kampanjan tuloista työhömme Sambiassa. Tuotteiden noudosta tai postituksesta sovitaan ostajien kanssa kampanjan päätyttyä. Kampanja päättyy 30.9. 

 

Toimi nopeasti sillä tuotteita on rajoitettu määrä!

 

Lisätietoa

Sähköposti: glmfinland@gmail.com

Facebook: Green Living Movement Suomi

Instagram: glmsuomi

Ota rohkeasti yhteyttä sosiaalisen median kanavien kautta tai sähköpostilla! Etsimme jatkuvasti uusia vapaaehtoisia, joten jos olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä kehitysyhteistyön parissa, otathan yhteyttä!Neuvontaa ja koulutusta naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi Etelä-Sambian maaseudulla

Viime vuodesta lähtien olemme edistäneet ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen lisäksi sukupuolten tasa-arvoa hankekylissämme Etelä-Sambiassa osana Yhteisöt edistää- hanketta. Sambialainen kumppanijärjestömme Sambian Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys (YWCA Zambia) on vanhin Sambiassa toimiva naisten oikeuksia ajava järjestö. Järjestön mukaantulo kumppaniksi on tarkoittanut uudessa hankkeessamme entistä tehokkaampaa työtä juuri naisten aseman parantamiseksi hankekylissämme.

Sambiassa ilmastonmuutoksen vaikutukset koskettavat erityisesti juuri naisia, sillä maalaiskylissä naiset pitävät huolen monesta eri arkipäivän askareesta kuten veden- ja polttopuunhausta sekä maanviljeljystä ja pienkarjan hoitamisesta, joihin lämpenevä ilmasto sekä pidentyneet kuivat kaudet vaikuttavat konkreettisesti. Suuri osa naisista on joutunut elämänsä aikana kokemaan taloudellista, psyykkistä tai fyysistä väkivaltaa ja palvelut oikeuden saamiseksi sijaitsevat usein suuremmissa asukaskeskittymissä eikä niitä ole maalaiskylissä saatavissa.

YWCA Sambian työntekijät kouluttavat yhteisöjen jäseniä antamaan neuvontaa sekä ohjaamaan väkivallan uhreja avun piiriin Chiyumussa ja Munengassa

Olemme yhdessä Sambian YWCA:n kanssa perustaneet kaksi matalan kynnyksen neuvontapistettä kahteen eri hankekyläämme. Chiyumun palvelupiste neuvoo Chiyumun kyläläisten lisäksi naapurikylien Kaloban ja Sikalindan asukkaita sekä Munengan neuvontapiste myös Mwanachingwalan asukkaita. Lisäksi Chisuwon terveysasemalla on hankkeen kautta mahdollista saada neuvontaa ongelmatilanteissa. Pisteillä annetaan kyläläisille neuvontaa ongelma ja väkivaltatilanteissa sekä ohjataan saatavilla olevan avun piiriin.

Lisäksi YWCA on järjestänyt kylissä koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia, joissa erityisesti kylien perinteisiä johtajia ja muita yhteisöjen arvostamia henkilöitä koulutetaan tunnistamaan ja torjumaan naisiin kohdistuvan väkivallan ongelmia kuten lapsiavioliittoja, kotiväkivaltaa ja taloudellista väkivaltaa.

YWCA Sambian toiminnanjohtaja Mirriam Mwiinga ja GLM Sambian Yhteisöt Edistää-hankkeen koordinaattori Clive Chibule

’’Paikalliset johtajat ovat meidän porttimme yhteisöihin. Usein erilaiset ongelmatilanteet tullaan ratkomaan paikallisten johtajien luona ja heitä arvostetaan yhteisöissään’’, sanoo YWCA Sambian toiminnanjohtaja Mirriam Mwiinga.

Perinteisten johtajien avulla voidaan vaikuttaa ongelmien juurisyihin, kuten perinteisiin haitallisiin käytäntöihin, jotka ovat usein esimerkiksi lapsiavioliittojen taustalla. He voivat jakaa tietoa laajemmin yhteisössä siitä, mitkä käytännöt ovat esimerkiksi laittomia. Maassa on hälyttävän korkea lapsiavioliittojen määrä ja Sambian valtio on asettanut tavoitteeksi lopettaa lapsiavioliitot vuoteen 2030 mennessä. Tärkeässä asemassa ovat myös paikallisten koulujen opettajat, jotka voivat usein tunnistaa esimerkiksi lapseen kohdistuvaa väkivaltaa tai hyväksikäyttöä ja teiniraskauksia ja jakaa tietoutta myös lapsille ja nuorille.

Toiminta on hankekylissä uutta ja hankkeen työntekijät ja vapaaehtoiset ovat tehneet paljon työtä yhteisöjen luottamuksen saavuttamiseksi.

’’Aluksi ihmisten oli vaikea tulla puhumaan meille, sillä he ajattelivat, että toimimme kuin poliisit ja pidätämme ihmisiä’’, Mwiinga kuvailee.

Kuitenkin viime vuoden lopussa neuvontapisteille tulleiden ihmisten määrät ovat lisääntyneet ja tammikuussa 2022 neuvontapisteet ovat vastaanottaneet 17 tapausta. Tapauksia on ollut erilaisia; lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, psykologinen väkivalta, konflikti lapsien elatusmaksuissa ja avioliiton sisäiset ongelmat.

Koulutuksissa opitaan tunnistamaan erilaisia naisiin kohdistuvan väkivallan muotoja ja ehkäisykeinoja

’’Ihmiset eivät ennen tienneet, että psykologinen väkivalta on osa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja voidaan raportoida viranomaisille’’, sanoo Mwiinga. “Avioliiton sisäiset ongelmat nähdään Sambiassa asiana, jotka selvitetään kotona, mutta jos näihin ongelmiin haetaan apua ajoissa, voidaan välttyä väkivaltatapauksilta’’, hän jatkaa.

Ihmiset tulevat hakemaan neuvoa myös terveyteen liittyvissä asioissa, kuten kuinka puhua HIV-tartunnasta ystäville ja läheisille. Joskus erityisesti lievemmät konfliktitilanteet, joissa ei ole esimerkiksi käytetty väkivaltaa, voidaan hoitaa neuvontapisteissä keskustelemalla tilanteesta siihen liittyvien ihmisten kanssa. Vakavimmissa tapauksissa uhrit kuitenkin ohjataan avun piiriin kuten poliisille tai turvakotiin.

Voit tukea työtä naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi lahjoittamalla! Lue lisää: www.glmglobal.org/donate.

Kaikki kerätyt varat käytetään Green Living Movement Suomi ry:n kehitysyhteistyöhankkeen omarahoitusosuuden kattamiseen. Hanketta toteutetaan Monzessa ja Mazabukassa Sambiassa. GLM Suomella on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa RA/2021/1644, joka on voimassa 28.2.2022 asti.
Kysyttävää ystävänpäiväkampanjasta tai lahjoittamisesta? Ota meihin yhteyttä: finland@glmglobal.org.

 

Tue sambialaisia viljelijänaisia ystävänpäivänä!

Ystävänpäivä lähestyy ja on aika tehdä ystävällisiä tekoja niin lähellä kuin kaukana! Ystävänpäiväkampanjassamme tuemme viljelijänaisia Sambiassa ja lisäämme sukupuolten tasa-arvoa heidän kotikylissään.

Työmme tukee naisia monella tavalla: parannamme naisten asemaa paitsi keventämällä naisten työmäärää kotitöissä ja tuemme ilmastokestäviä elinkeinoja, mutta myös tarjoamalla tukea ja neuvontaa väkivallan uhreiksi joutuneille naisille. Naisiin kohdistuva väkivalta on vaikeasti kitkettävä ongelma, mutta ei mahdoton ratkaista. Tarjoamme yhteisöissä koulutusta naisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamiseksi ja torjumiseksi sekä konkreettista apua väkivallan uhreille matalan kynnyksen neuvontapisteissä. Olisiko työmme tukeminen tämän ystävänpäivän sydämellinen tekosi? 

 

Lahjoituksellasi saat esimerkiksi:

10 €: yhden henkilön osallistuminen koulutukseen, jossa opitaan tunnistamaan ja torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa

40 €:  yhden henkilön yhdeksi kuukaudeksi auttamaan ja neuvomaan naisiin kohdistuvan väkivallan uhreja

 

Ohjeet lahjoituksen tekoon: 

Lahjoita valitsemasi summa tilille FI31 4309 0010 0705 06. Kirjoita viestikenttään YSTÄVÄNPÄIVÄ ja oma sähköpostiosoitteesi kiitoskortin lähettämistä varten. Huomaathan, että seuraamme saapuneita maksuja ja lähetämme kiitoskortit manuaalisesti, joten kortin saapuminen voi kestää pari päivää. 

Lämmin kiitos tuestasi ja hyvää ystävänpäivää! 

 

Pankkiyhteys:  

 • Pankki: Liedon Säästöpankki
 • IBAN: FI31 4309 0010 0705 06
 • BIC: ITELFIHH
 • Saaja: Green Living Movement Suomi ry
 • Viestikenttään: YSTÄVÄNPÄIVÄ ja sähköpostiosoite kiitoskortin lähettämistä varten

 

Kaikki kerätyt varat käytetään Green Living Movement Suomi ry:n kehitysyhteistyöhankkeen omarahoitusosuuden kattamiseen. Hanketta toteutetaan Monzessa ja Mazabukassa Sambiassa. GLM Suomella on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa RA/2021/1644, joka on voimassa 28.2.2022 asti. 

Kysyttävää ystävänpäiväkampanjasta tai lahjoittamisesta? Ota meihin yhteyttä: finland@glmglobal.org. 

Yhteisöt edistää- hanke ehkäisee metsäkatoa Etelä-Sambiassa

kuivunut joenuoma

Kuivunut joenuoma Mazabuka alueella Etelä-Sambiassa

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät Sambiassa pidentyneinä kuivina kausina ja sadekausien epäsäännöllisyytenä. Sääolosuhteiden vaihtelu ja keskilämpötilan nousu vaikuttaa erityisesti Sambian maaseudun pienviljelijöihin sillä heidän elinkeinot ja niiden tuottavuus ovat suoraan riippuvaisia sääolosuhteista sekä luonnonvarojen saatavuudesta ja hyvinvoinnista. Epäsäännölliset sääolosuhteet aiheuttavat kuivuutta ja tulvia, jotka ovat haitallisia sateista riippuvaiselle maataloudelle. Pahentuessaan sääolosuhteiden muutokset aiheuttavat sadon tuhoutumisia ja karjan menetystä, joka pahimmillaan heikentää ruokaturvaa sekä tulonsaantia. 

Sambiassa suurimpia ilmastonmuutosta kiihdyttäjiä on kiihtyvä metsäkato. Metsät ovat ratkaisevassa asemassa maaseudun toimeentulon kannalta, sillä ne tarjoavat ruokaa, energiaa ja rakennusmateriaaleja. Metsää kaadetaan maatalous aktiviteettien tieltä sekä puuhiilen valmistamiseen, joka on yksi maan käytetyimpiä energiamuotoja. Metsää menetetään myös metsäpalojen seurauksena, kun ilmastonmuutos nostaa keskilämpötiloja ja pidentää kuivia kausia. Sambiasta häviää noin 300 000 hehtaaria metsää vuosittain metsäkadon vuoksi. Sambian väestöstä vain noin 25 % on pääsy sähköverkkoon, joten puuhiiltä käytetään energian lähteenä erityisesti kaupungeissa ja niiden läheisyydessä. Vaikkakin puuhiilen suurimpia käyttöalueita on kaupungit, puuhiiltä tuotetaan maaseudulla ja on yksi suurimmista metsäkadon aiheuttajista. Metsäkato lisää maaperän eroosiota erityisesti kuivilla alueilla ja voimistaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia muun muassa lisääntyvillä tulvilla, kun maaperän kyky imeä kosteutta vähenee. 

Sambian maaseudulla ilmastonmuutoksen ja metsäkadon vaikutuksia voidaan kuitenkin hillitä. Puunistutus ja metsien uudistaminen edistävät maaperän terveyttä ja ehkäisevät tulvia sekä kuivuutta. Metsät toimivat myös hiilivarastoina, jotka edistävät hiilen sidontaa ilmakehästä. Yhteisöt edistävät kestävää luonnonvarojen hallintaa ja tasa-arvoa Monzessa ja Mazabukassa-hankkeessa ilmastonmuutoksen hillintää edistetään puun istutuksella, uudelleen metsittämisellä ja uusiutuvan energian käytön edistämisellä. Hankkeen taimitarhoissa on kasvatettu vuoden aikana jo 46 000 puuta, joista 20 000 on jo istutettu hankekyliin. Perheille myös välitetään hankkeen kautta suomalaisen Afstor Oy:n tuottamia aurinkoenergialla toimivia liesiä, jotka vähentävät puunpolttoa. Kaikki hankkeen kautta lieden kotiinsa saavat sitoutuvat taimitarhojen ylläpitoon ja puiden istuttamiseen. Liedet myös säästävät aikaa polttopuun keruulta ja ovat hyödyllisiä terveydelle, kun ruoanlaitto avotulella vähenee. 

Aurinkopaneeleja asennetaan talon katolle

Aurinkopaneeleja asennetaan Afstorin liesiä varten Chiyumussa

Hankkeessa edistetään myös ilmastonmuutokseen sopeutumista muun muassa puunistutuksen avulla. Sopeutumiskeinot helpottavat pienviljelijöiden mahdollisuutta palautua ilmastostressistä ja pienentävät sen vaikutuksia elinkeinojen tuottavuuteen. Hankkeessa edistetään muun muassa peltometsäviljelyä sekä hedelmätarhojen perustamista. Peltometsäviljelyn avulla suojellaan maaperän kosteutta sekä parannetaan sen hedelmällisyyttä. Peltometsäviljely ehkäisee kosteuden haihtumista maaperästä erityisesti korkeiden lämpötilojen vallitessa. Hankkeessa käytetään eri puulajikkeita, jotka sopivat paikallisiin olosuhteisiin ja jotka edistävät viljelijöiden ja perheiden hyvinvointia. Maaperän typpeä sitovia puita käytetään peltometsä viljelyssä, joka edistää maaperän terveyttä ja parantaa maanviljelyn satoja. Hedelmätarhoihin istutetaan muun muassa mangoja, avocadoja, sitruunaa ja papaijaa, jotka edistävät ruokaturvaa ja mahdollistavat lisätulojen saannin. 

5.12.-24.12.2021 välisenä aikana voit edistää metsitystä osallistumalla Green Living Movement Suomen Joulukampanjaan ja lahjoittamalla puun hankkeen taimitarhoille Etelä-Sambiaan! Lue lisää täältä: www.glmglobal.org/donate

kyläläiset hoitavat taimitarhaa

Hankkeen taimitarha Chisuwossa

Lähteet: Green Living Movement Zambia, Facts about Climate Change: Natural Resources Management for Environment Sustainability

 

Lahjoita Joulupuu!

OSTA JOULUPUU SAMBIAAN!

Ovatko kotisi nurkat liian ahtaat joulukuuselle, harmittavatko tippuvat neulaset tai haluatko muuten vain antaa aineettoman lahjan, joka ilahduttaa paitsi saajaansa myös perheitä Sambiassa? Osta tänä vuonna joulupuu Sambiaan!

Joulupuumme eivät ole aivan perinteisiä kuusia, vaan esimerkiksi sitruuna-, avokado- ja moringapuita, jotka soveltuvat Sambian olosuhteisiin ja tuovat perheille mahdollisuuden monipuolisempaan ruokavalioon ja lisätulojen hankkimiseen. Lisäksi puiden avulla parannetaan maaperän laatua peltometsäviljelyksillä ja taistellaan metsäkatoa vastaan. 

Antamalla lahjaksi joulupuun tuet Etelä-Sambiassa toimivien taimitarhojen toimintaa ja pienviljelijöille järjestettäviä koulutuksia luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Kiitokseksi saat sähköpostitse sähköisen kiitoskortin, jonka voi välittää lahjan saajalle.

Lahjavaihtoehdot:

10 €: 1 puu & tuki taimitarhojen toimintaan ja luonnonvarojen kestävän käytön koulutuksille Sambiaan

50 €: 10 puuta & tuki taimitarhojen toimintaan ja luonnonvarojen kestävän käytön koulutuksille Sambiaan

 

Ohjeet lahjoituksen tekoon: 

Lahjoita valitsemasi summa (10 tai 50 euroa) tilille FI31 4309 0010 0705 06. Kirjoita viestikenttään JOULUPUU ja oma sähköpostiosoitteesi kiitoskortin lähettämistä varten. Huomaathan, että seuraamme saapuneita maksuja ja lähetämme kiitoskortit manuaalisesti, joten kortin saapuminen voi kestää pari päivää. 

 

Lämmin kiitos tuestasi ja hyvää joulun odotusta! 

 

Pankkiyhteys:  

 • Pankki: Liedon Säästöpankki
 • IBAN: FI31 4309 0010 0705 06
 • BIC: ITELFIHH
 • Saaja: Green Living Movement Suomi ry
 • Viestikenttään: JOULUPUU ja sähköpostiosoite kiitoskortin lähettämistä varten

 

Kaikki kerätyt varat käytetään Green Living Movement Suomi ry:n kehitysyhteistyöhankkeen omarahoitusosuuden kattamiseen. Hanketta toteutetaan Monzessa ja Mazabukassa Sambiassa. GLM Suomella on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa RA/2021/1644, joka on voimassa 28.2.2022 asti. 

Kysyttävää joulukampanjasta tai lahjoittamisesta? Ota meihin yhteyttä: finland@glmglobal.org. 

TYÖPAIKKAILMOITUS: osa-aikainen projektikoordinaattori, Green Living Movement Suomi ry

Etsimme osa-aikaista (50 %) projektikoordinaattoria ajalle 15.11.2021-23.9.2022 hankkeeseen Yhteisöt edistävät kestävää luonnonvarojen hallintaa ja tasa-arvoa Monzessa ja Mazabukassa. Hankkeen pitkän aikavälin kehitystavoite on parantaa Sambian maaseutuyhteisöjen ympäristö- ja elinolosuhteita sekä toimeentuloa kestävällä, tasa-arvoisella ja ilmastoystävällisellä tavalla. Hankkeessa painotetaan yhteisöjen toimijuutta, kestävää maataloutta ja luonnonvarojen käyttöä sekä naisten oikeuksia.

Tehtävä on vanhempainvapaan sijaisuus. Hankekoordinaattori vastaa hankkeen hallinnoinnista, koordinoinnista ja raportoinnista Suomessa. Tehtäviin kuuluu myös hankkeen varainhankinnan ja yritysyhteistyön suunnittelu ja koordinointi, hankkeesta tiedottaminen. Koordinaattorin tukena on GLM Suomen hallitus sekä vapaaehtoisista koostuvat hanketiimit.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kehitysyhteistyön ja kehityspolitiikan tuntemusta sekä kehitysmaakokemusta. Aikaisempi kokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi. Työ vaatii sujuvan englannin kielen lisäksi itsenäistä työotetta ja vahvoja vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja. Arvostamme yritysyhteistyökokemusta, markkinointitaitoja sekä kokemusta vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista. Toivomme joustavaa, vastuullista ja oma-aloitteista työotetta sekä ideointi- ja organisointikykyä.

Palkka 1200 €/kk (80 h/kk). GLM Suomella ei ole toimistoa ja järjestön aktiivit ovat pääosin Helsingissä ja Turussa. Tehtävä ei ole kuitenkaan paikkaan sidottua. Sisältää ajoittain ilta- ja viikonlopputöitä.

Lisätietoja: Anni Salla (hallituksen pj), anni.m.salla@gmail.com tai Katri van Wensen (projektikoordinaattori), katri.glmfinland@gmail.com, 0505241770.

Hae paikkaa lähettämällä hakemuksesi ja CV osoitteeseen glmfinland@gmail.com 26.9 mennessä. Haastattelut tehdään viikoilla 39 ja 40.

Green Living Movement Suomi ry on kansalaisjärjestö, joka tukee ja edistää ruohonjuuritason kehitysyhteistyötä Sambiassa. Lisätietoa löydät www-sivuilta www.glmglobal.org sekä Facebookista https://www.facebook.com/GLMsuomi.

Tule mukaan hanketiimiin!

Haluatko olla mukana edistämässä ilmastokestävyyttä ja tasa-arvoa? Oletko kiinnostunut kehitysyhteistyöstä?

Etsimme vapaaehtoisia uuden projektimme hanketiimiin. Yhteisöt edistävät kestävää luonnonvarojen hallintaa ja tasa-arvoa Monzessa ja Mazabukassa -hanke vahvistaa yhteisöjen omaa toimintakykyä Sambian maaseudulla. Hanke on hyvin monipuolinen. Osana sitä muun muassa edistetään uusiutuvan energian käyttöä ja metsitystä, tuetaan yhteisöjä kestävämmässä ja tuottoisammassa maanviljelyssä sekä parannetaan vesiturvaa. Lisäksi korostetaan naisten toimijuutta ja koulutetaan sukupuolten tasa-arvosta, sillä naiset usein huolehtivat sekä kotiaskareista että toimeentulosta ja ovat haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksille.  Hankkeessa ovat lisäksemme mukana Green Living Movement Zambia, YWCA Zambia, Helsingin NNKY ja Afstor Oy.

Tiimin jäsenet pääsevät seuraamaan hankkeen edistymistä aitiopaikalta sekä osallistuvat varainhankintaan ja viestintään. Jäsenet pääsevät vaikuttamaan tehtäviin kiinnostuksensa mukaan. Tarjoamme mahdollisuuden olla mukana tekemässä hyvää, päästä osaksi aktiivista ja iloista porukkaa sekä oppia kehitysyhteistyöstä, hankehallinnosta ja varainhankinnasta. Olemme pieni järjestö, joten mukaan on helppo tulla!

Järjestämme kiinnostuneille vapaamuotoisen infoillan Zoomissa 9.2. klo 17:30.

Ilmoittaudu infoiltaan 7.2. mennessä: katri.glmfinland@gmail.com.

Lähetämme Zoom-linkin ilmoittautuneille. Ilmoita myös, jos olet kiinnostunut hankkeesta, mutta et pääse osallistumaan infoon.

Kysy lisää:

Projektikoordinaattori

Katri van Wensen

katri.glmfinland@gmail.com

Uusi hanke ja uusia yhteistyökumppaneita

GLM Suomi on viettänyt vuonna 2020 hankkeista välivuotta, mutta vuosi on kuitenkin mennyt vauhdikkaasti uutta hanketta ja uusia kumppanuuksia kehitellessä.

Ensi vuonna Sambiassa alkaa GLM Suomen ja GLM Sambian uusi hanke Yhteisöperustaisen kestävän luonnovarojen hallinnan ja sukupuolten tasa-arvon kehittäminen Monzessa ja Mazabukassa, jossa yhteistyökumppaneina ovat Afstor Oy, Sambian NNKY sekä Helsingin NNKY.

Afstor Oy on suomalainen aurinkovoimalla toimivia liesiä kehittävä ja tuottava yritys. Sen missiona on tarjota kestävä energiaratkaisu, jonka avulla voidaan lopettaa puun poltto, säästää metsät hiilinieluina sekä tarjota Saharan eteläpuolisen Afrikan ihmisille ihmisarvoinen elämä.

Lue lisää Afstorista täältä.