IPCC julkaissut uuden raportin ilmastonmuutoksen vaikutuksista

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC on julkaissut viidennen raporttinsa ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Raportti pohjautuu monialaiseen tutkimukseen sopeutumisen ja hillitsemisen mahdollisuuksista eri alueilla. GLM toimii eteläisessä Afrikassa ja on siksi kiinnostunut erityisesti tämän alueen tilanteesta.

Vaikutukset Afrikassa ovat pahempia kuin monella muulla alueella maailmassa. Keskilämpötila nousee Afrikassa nopeammin kuin globaalisti keskimäärin. Kaikkien vuodenaikojen minimi- ja maksimilämpötilojen ennustetaan nousevan kolmesta kuuteen astetta tällä vuosisadalla. Äärimmäiset lämpöaallot seuraavat El Niñon esiintymistä, mistä seuraa kuivuutta. Sadannan muutoksia on vaikeampi ennustaa, koska historiallisia mittaustilastoja on vain joiltakin alueilta, mutta sateiden väheneminen on mahdollista etenkin jo ennestään kuivilla alueilla.

Muutokset ilmastossa vaikeuttavat päivittäistä elämää Afrikassa. Tämän ovat jo kokeneet myös pienviljelijät, joiden kanssa GLM työskentelee, sillä he ovat riippuvaisia maanviljelystä ja eläintenpidosta.  IPCC ennustaa lyhempää kasvukautta, satojen pienentymistä sekä muutoksia kasvillisuudessa ja tuholaisissa. Sambiassa maanviljely painottuu maissin kasvatukseen, joka saattaa kärsiä jopa 30 % satomenetyksistä vuoden 2050 jälkeen. Viljelijöiden täytyykin tulevaisuudessa monipuolistaa kasvatettavaa lajistoa, jotta he pystyvät takaamaan ruokaturvan. Maniokki on yksi lajikkeista, joka kestää hyvin koviakin lämpötiloja.

Monet valtiot ovat luoneet erilaisia sopeutumisohjelmia, mutta niiden täytäntöönpano on ollut hidasta. Haasteita tuottavat ilmastonmuutoksen monialaisuus ja vaikutusten vaihtelu maiden sisällä. Useat järjestöt ovat ottaneet vastuuta paikallisyhteisöjen kouluttamisesta. GLM tukee tällä hetkellä kahdeksaa kyläyhteisöä Sambiassa ja kahta Swazimaassa. Työmme antaa kyläläisille mahdollisuuden suunnitella tulevaisuutta kestävällä tavalla. Peltometsäviljely ja tulonlähteiden monipuolistaminen ovat esimerkkejä näistä keinoista.

Super Analytics lisää näkyvyyttämme hakukoneissa

Super Analytics valitsi Green Living Movementin yhteistyökumppanikseen toteuttaakseen hakukoneoptimoinnin ja hakusanamainontakampanjan hyväntekeväisyysjärjestön verkkosivuille. GLM niin Suomessa, Sambiassa kuin Swazimaassa hyötyy tästä mahdollisuudesta lisätä verkkosivujemme näkyvyyttä! Super Analytics on digitaaliseen markkinointiin keskittynyt yritys, jonka erityisalaa on hakukoneoptimointi. Kun löydettävyytemme hakukoneissa paranee, toivottavasti saamme toimintaamme mukaan lisää vapaaehtoisia ja jäseniä. Työmme Etelän kumppanijärjestöjen tukemiseksi kaipaakin kovasti lisäkäsiä. Saamme samalla kaksi vuotta sitten alkaneen verkkosivujemme ja ilmeemme muutoksen viimeistellyksi – ja varsin upealla tavalla!

super-analytics_logo