GLM:llä kaksi suomalaista vapaaehtoista vuonna 2013

GLM Sambia on jo vuosien ajan tehnyt yhteistyötä suomalaisen Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Kepan kanssa. Kepan koordinoiman Etelän vapaaehtoisohjelman eli Etvon kautta järjestössä on työskennellyt jo reilu parikymmentä suomalaista vapaaehtoista. Kuluvan vuoden aikana järjestössä työskentelee kaksi Etvo-ohjelman kautta valittua vapaaehtoista.

Ensimmäinen vapaaehtoinen Emma Liljeström saapui Lusakaan tammikuun alussa. Ympäristötieteitä opiskeleva Emma työskentelee suuren osan kuuden kuukauden mittaisesta vapaaehtoisjaksostaan GLM:n yhteistyöyhteisöissä Sambian maaseudulla. Työtehtäviin kuuluvat eri hankkeiden monitorointi ja niistä raportointi sekä järjestön ja paikallisten välisenä kommunikaatiolinkkinä toimiminen.

Toinen vapaaehtoinen Pieta Seppänen työskentelee Sambiassa melkein koko vuoden 2013. Hän on opiskellut kieliä ja kansainvälistä politiikkaa ja tehnyt aiemmin pääosin viestintään liittyviä töitä. GLM:llä Pieta luo järjestölle viestinnän ja vaikuttamistyön strategioita, osallistuu hankehakemusten kirjoittamiseen, kehittää verkkosivuja ja käy myös välillä monitorointimatkoilla maaseudun kylissä.

Lue lisää Etvo-vapaaehtoisohjelmasta täältä.

Etvo-vapaaehtoiset Sambiassa

GLM:n Etvo-vapaaehtoiset Pieta ja Emma sekä heidän kollegansa Patricia ja Sylian naistenpäivänmarssilla Lusakassa