Verkkosivut taas toiminnassa

Teknisten ongelmien vuoksi verkkosivumme olivat valitettavasti pitkään epäkunnossa. Nyt olemme saaneet ne taas julkaistua ja tulemme päivittämään niitä sitä mukaa kun pystymme. Kiitos kärsivällisyydestä ja tervetuloa taas seuraamaan  GLM Suomen, GLM Sambian ja GLM Swazimaan toimintaa!

(English) GLM Swaziland raising awareness on the World Environment Day

On the 5th June 2014, the world celebrated the World Environment Day under the slogan ”Raise Your Voice, Not Emissions”. In Swaziland, the Ministry of Tourism and Environment Affairs with the Swaziland and Environment Authority and various NGOs, including GLM Swaziland, gathered together to make sure that environmental issues are addressed also in Swaziland during this global celebration. The event took place at Siteki Town in the Lubombo region.

Our aim as GLM was to raise awareness of our organisation, its vision and activities among the people present at the event. The event also provided an opportunity for networking with other NGOs. The activities that GLM spread information about included the construction and use of dry sanitation, treatment and re-use of grey water at the household level as well as solid waste disposal with emphasis on reduce, reuse and recycle (3Rs).

IPCC julkaissut uuden raportin ilmastonmuutoksen vaikutuksista

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC on julkaissut viidennen raporttinsa ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Raportti pohjautuu monialaiseen tutkimukseen sopeutumisen ja hillitsemisen mahdollisuuksista eri alueilla. GLM toimii eteläisessä Afrikassa ja on siksi kiinnostunut erityisesti tämän alueen tilanteesta.

Vaikutukset Afrikassa ovat pahempia kuin monella muulla alueella maailmassa. Keskilämpötila nousee Afrikassa nopeammin kuin globaalisti keskimäärin. Kaikkien vuodenaikojen minimi- ja maksimilämpötilojen ennustetaan nousevan kolmesta kuuteen astetta tällä vuosisadalla. Äärimmäiset lämpöaallot seuraavat El Niñon esiintymistä, mistä seuraa kuivuutta. Sadannan muutoksia on vaikeampi ennustaa, koska historiallisia mittaustilastoja on vain joiltakin alueilta, mutta sateiden väheneminen on mahdollista etenkin jo ennestään kuivilla alueilla.

Muutokset ilmastossa vaikeuttavat päivittäistä elämää Afrikassa. Tämän ovat jo kokeneet myös pienviljelijät, joiden kanssa GLM työskentelee, sillä he ovat riippuvaisia maanviljelystä ja eläintenpidosta.  IPCC ennustaa lyhempää kasvukautta, satojen pienentymistä sekä muutoksia kasvillisuudessa ja tuholaisissa. Sambiassa maanviljely painottuu maissin kasvatukseen, joka saattaa kärsiä jopa 30 % satomenetyksistä vuoden 2050 jälkeen. Viljelijöiden täytyykin tulevaisuudessa monipuolistaa kasvatettavaa lajistoa, jotta he pystyvät takaamaan ruokaturvan. Maniokki on yksi lajikkeista, joka kestää hyvin koviakin lämpötiloja.

Monet valtiot ovat luoneet erilaisia sopeutumisohjelmia, mutta niiden täytäntöönpano on ollut hidasta. Haasteita tuottavat ilmastonmuutoksen monialaisuus ja vaikutusten vaihtelu maiden sisällä. Useat järjestöt ovat ottaneet vastuuta paikallisyhteisöjen kouluttamisesta. GLM tukee tällä hetkellä kahdeksaa kyläyhteisöä Sambiassa ja kahta Swazimaassa. Työmme antaa kyläläisille mahdollisuuden suunnitella tulevaisuutta kestävällä tavalla. Peltometsäviljely ja tulonlähteiden monipuolistaminen ovat esimerkkejä näistä keinoista.

Mbabanen uusi kuivasanitaatio- ja jätehuoltohanke

Mbabanen kuivasanitaatio- ja jätehuoltohanke on saanut Suomen ulkoasiainministeriön myöntämää tukea vuoksiksi 2014-2016. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Käymäläseura Huussi ry, Turun ammattikorkeakoulu, Green Living Movement (GLM) Swazimaa, Swazimaan yliopisto (UNISWA) ja paikallinen viranomainen City Council of Mbabane. Se pohjautuu Turun ammattikorkeakoulun pitkään yhteistyöhön paikallisten kanssa maan pääkaupungin Mbabanen ympäristöasioiden edistämiseksi.

Hankkeessa keskitytään kolmeen hankealueeseen: Malagwanen, Mangwanenin ja Mnyamatsinin yhteisöihin. Hankkeen tavoitteena on parantaa hankealueiden ympäristön tilaa kehittämällä niiden sanitaatiota sekä jätehuoltoa. Erityisesti alueen nuoria koulutetaan ympäristöterveydestä, kuivasanitaatiosta, kuivakäymälöiden rakentamisessa, kompostoinnissa, puutarhan hoidossa ja harmaan veden hyötykäytössä sekä jätteiden huollossa, hyötykäytössä ja kierrätyksessä sekä erilaisissa kapasiteetin vahvistamistaidoissa, kuten osallistavassa ryhmätyöskentelyssä, hallinnoinnissa ja johtajuudessa. Nuoret muodostavat kukin alueensa ryhmän, joka toimii tiedonjakana yhteisölleen ja aloittaa pienimuotoista liiketoimintaa opitun tietotaidon perusteella.

Nuorten lisäksi myös paikalliset viranomaiset sekä media ovat hankkeen erityiskohderyhmänä. Viranomaisille jaetaan tietoa kuivasanitaation mahdollisuuksista vaihtoehtoisena sanitaation muotona sekä jätteiden kestävästä hallinnasta. Msunduzassa toteutetut aiemmat sanitaatio- ja jätehuoltohankkeet toimivat pohjana koulutuksille esimerkiksi Msunduzaan perustetun yhteisökierrätyskeskuksen toteuttamiseksi myös muilla alueilla. Erityisesti sanitaatio on kehityksen haaste, josta ei Swazimaassa julkisesti puhuta. Hankkeessa on tarkoitus koota yhteen median edustajia keskustelemaan aiheesta ja välittämään tietoa tästä arkaluontoisesta aiheesta eri tiedotusvälineissä.

Paikallisina kumppaneina hankkeessa ovat GLM Swazimaa, joka vastaa muun muassa kenttätyöskentelystä, Swazimaan yliopisto, joka tuo paikallista korkeakouluosaamista aiheeseen sekä mahdollistaa opiskelijoiden hyödyntämisen hankkeessa; ja City Council of Mbabane, joka paikallisena viranomaisena valvoo hankkeen toteutusta, toimii asiantuntijana sekä verkostona hankkeen sidosryhmiin, kuten viranomaisiin. GLM Swazimaa saa arvokasta kokemusta isommasta hankkeesta, osaamista muilta partnereilta sekä näkyvyyttä järjestönä vielä melko kapeassa kansalaisyhteiskunnassa.

GLM levittää juuriaan Swazimaassa

GLM Swazimaan ensimmäinen hanke on lähtenyt käyntiin sujuvasti. Järjestölliseen kapasiteetin vahvistamiseen tähtäävän hankkeen puitteissa järjestettiin helmikuussa useita työpajoja sekä Msunduzan urbaanissa kyläyhteisössä että Dlangenin maaseutualueilla, aiheina johtajuus ja johtamistaidot. Training of trainers -koulutus jatkuu Dlangenissa edelleen, ja myöhemmin touko- ja kesäkuussa GLM järjestää toisen työpajojen sarjan Emmanuel Mutamban, GLM:n perustajajäsenen, tuella. Näissä työpajoissa käsitellään käytännöllisempiä aiheita, kuten hankehakemusten kirjoittamista ja varainkeruuta.

Seuraava hankehakemus on parhaillaan työn alla. Taustatyöryhmä on ollut ahkera ja vieraillut useissa kyläyhteisöissä kartoittamassa hedelmällistä maaperää uudelle sanitaatio- ja jätehankkeelle.  Hakijapartnereina ovat suomalainen Käymäläseura Huussi ry sekä paikallinen yliopisto.

(English) The first project starts in Swaziland in 2013

Tämä teksti on valitettavasti saatavilla vain kielillä: Amerikanenglanti.