GLM ja Plan: uusi yhteinen ilmastokestävyyshanke Sambiassa

Reforestation is an important climate change mitigation strategy. Chief Chamuka and a senior headman planting the first tree of the reforestation activity at the project inauguration in Kanakantapa.

Uudelleenmetsitys on merkittävä strategia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Päällikkö Chamuka ja kylänvanhin istuttavat ensimmäisen puun hankeavajaisissa Kanakantapassa.

Helmikuussa 2016 käynnistyi GLM:n ja Plan International Sambian yhteistyönä toteutettava projekti vastaamaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin Chisamban alueella Keski-Sambiassa.

515 000 euron suuruinen nelivuotinen hanke pyrkii vahvistamaan maaseudun yhteisöjen ja viljelijöiden sopeutumis- ja sietokykyä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin tukemalla luonnonvarojen kestävää käyttöä ja tarjoamalla uusia toimeentulon lähteitä.

Projektista hyötyvät arviolta 6 430 kotitaloutta Chamukan ja Chikonkomenen alueilta. Lähes 35 800 hyödynsaajasta noin kolmasosa on lapsia ja nuoria. Hanke keskittyy muun muassa kestäviin viljelymenetelmiin, hunajantuotantoon, kalanviljelyyn, puiden istutukseen, huonontuneiden maiden kunnostamiseen sekä yritystoiminnan monipuolistamiseen metsätaloudessa.

Hankkeen käynnistämistilaisuudessa Chikonkomessa GLM Sambian tiiminvetäjä Emmanuel Mutamba korosti hankkeen merkitystä järjestölle.

”Plan International Sambian kanssa aloittamamme hanke sopii hyvin GLM:n filosofiseen näkemykseen, jonka mukaan yhteisöistä lähtevä kehittäminen ja omistajuus takaavat parhaat tulokset kestävässä kehityksessä.”

GLM:n laaja kokemus ilmastonmuutokseen sopeutumisesta oli Planille tärkeä tekijä yhteistyökumppanin valinnassa.

”Sopivan kumppanijärjestön löytyminen on pitkän ja perusteellisen etsinnän tulos ja olemme iloisia päätöksestämme,” kertoo Wiscot Mwanza, Plan International Sambian vesi- ja sanitaatiopäällikkö ja hankeen yhteyshenkilö.

”Uskomme, että GLM tulee täyttämään meidän, kohdeyhteisöjen ja muiden sidosryhmien odotukset. Meidän taholtamme Planissa pyrimme parhaamme mukaan tarjoamaan GLM:n kaiken sen tarvitseman tuen, jotta hankkeesta tulisi menestys.”

Hankkeen avajaisiin osallistui yli kolmesataa ihmistä, mukaan lukien maaseutuyhteisöjen johtajia, naisia ja nuoria, sekä useita maakunta- ja aluetason virkamiehiä.

Hankkeen virallinen kesto on joulukuusta 2015 marraskuuhun 2019. Hanke rahoitetaan Plan Internationalin saksalaisen maatoimiston myöntämällä avustuksella.