Sambia – Käynnissä olevat hankkeet

Ympäristö- ja luonnonvarojen yhteisöpohjaisen hallinnan vahvistaminen (2015-2019)

Plan-inauguration-ChisambaHankkeella tuetaan yhteisöjen kykyä vastata ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin Chamukan ja Chikonkomenen kylissä. Se toteutetaan yhteistyössä Plan International Sambian kanssa Plan Internationalin saksalaisen maatoimiston myöntämällä avustuksella. Hankkeen tavoitteena on kunnostaa köyhtynyttä maaperää ja metsäalueita sekä parantaa tuottavuutta kestävien viljelymenetelmien avulla. Hanke kannustaa uudenlaiseen yritystoimintaan, kuten hunajantuotantoon, kalanviljelyyn ja puiden istutukseen, ja avaa siten uusia markkinamahdollisuuksia sekä tukee yhteisöjen kykyä ansaita toimeentuloa ympäri vuoden.

Paikallisyhteisöjen elinkeinojen ilmastokestävyyden kehittäminen (2014-2016, jatkohanke 2017-2019)

green_living-movement_climate_changeHankkeella vahvistetaan yhteisöjen sopeutumista ja kantokykyä muuttuvassa ilmastossa kasvattamalla niiden tietoisuutta ja osaamista. Hanke toteutetaan yhdessä GLM Suomen kanssa Kafubun, Shimbizhin, Chiyumon ja Chisuwon kylissä, ja se saa rahoituksensa Suomen ulkoministeriöltä. Hanke parantaa kyläläisten ruokaturvaa ja monipuolistaa toimeentulon lähteitä ilmastoälykkäiden menetelmien avulla (esim. peltometsäviljely, luonnonmukainen puutarhanhoito ja pieneläintuotanto). Hanke tukee yhteisölähtöisiä ratkaisuja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin sekä vahvistaa paikallisyhteisöjen vaikuttamistaitoja. Lue lisää >>

Viljelijän markkinat – Tuottaville markkinoille pääsyn mahdollistaminen (2012-2014, jatkohanke 2015-2016)

green living movement_marketingHankkeen tavoitteena on helpottaa tuotteiden markkinointia ja parantaa viljelijöiden pääsyä tuottaville markkinoille. Sitä toteutetaan Kundalumwanshyan, Nambon ja Luanshimban kylissä yhteistyössä GLM Suomen kanssa Suomen ulkoministeriön rahoituksella. Hankkeen puitteissa yhteisöille järjestetään koulutuksia markkinointitaidoista. Lisäksi kyliin on hankittu aaseja, jotka helpottavat sadon kuljetusta markkinoille sekä toimivat työvoimana tilakokojen ja satojen kasvattamiseksi.