Sambia – Käynnissä olevat hankkeet

Yhteisöperustaisen kestävän luonnvarojen hallinnan ja sukupuolten tasa-arvon kehittäminen Monzessa ja Mazabukassa (2021-2024)

yhteistyössä Afstor Oy, Sambian NNKY ja Helsingin NNKY.

Pitkän aikavälin kehitystavoite on parantaa ympäristö- ja elinolosuhteita sekä toimeentuloa kestävällä, tasa-arvoisella ja ilmastoystävällisellä tavalla. Hanke pyrkii tähän edistämällä uusiutuvan energian käyttöä, kestäviä toimeentulon muotoja ja metsitystä sekä parantamalla vesiturvaa. Hankkeessa painotetaan vahvasti naisten toimijuutta ja koulutetaan sukupuolten tasa-arvosta, sillä naiset usein huolehtivat sekä kotiaskareista että toimeentulosta ja ovat haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksille.