Sambia – Käynnissä olevat hankkeet

Yhteisöt edistävät kestävää luonnonvarojen hallintaa ja tasa-arvoa Monzessa ja Mazabukassa (2021-2024)

Yhteistyössä Afstor Oy, Sambian NNKY (YWCA Zambia) ja Helsingin NNKY.

Yhteisöt edistävät -hankkeen pitkän aikavälin kehitystavoite on parantaa Sambian maaseutuyhteisöjen ympäristö- ja elinolosuhteita sekä toimeentuloa kestävällä, tasa-arvoisella ja ilmastoystävällisellä tavalla. Hanke on alkanut vuoden 2021 alussa ja jatkuu vuoden 2024 loppuun. Sitä toteuttavat GLM Sambia ja GLM Suomi yhdessä kumppanien kanssa. Hankkeen päärahoittaja on Suomen ulkoministeriö.

Hankkeessa halutaan edistää yhteisöjen kehitystä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Uusiutuvan energian käyttöä edistetään lahjoittamalla perheille aurinkovoimalla toimivia liesiä. Näin voidaan vähentää puunpolttoa ja metsäkatoa. Ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista edistetään koulutuksilla ja puun istutuksella. Yhteisöjä tuetaan monipuolisempien elinkeinojen, kuten eläinten kasvatuksen, aloittamisessa sekä peltojen tuottavuuden parantamisessa. Näin voidaan vähentää riippuvuutta yhdestä elinkeinosta ja siten haavoittuvuutta sekä parantaa ruokaturvaa. Vesiturvaa parannetaan rakennuttamalla kaivoja.

Hankkeessa painotetaan vahvasti naisten toimijuutta ja koulutetaan sukupuolten tasa-arvosta, sillä naiset usein huolehtivat kotiaskareista ja toimeentulosta sekä ovat haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Monet projektin ympäristötoimet helpottavat naisten jokapäiväistä elämää. Aurinkovoimalla toimivat liedet ja porakaivot vähentävät naisten ja lasten päivittäistä työtaakkaa, kun ruuan valmistamiseen ja veden hakemiseen kuluva aika vähenee. Lisäksi projektin tavoitteisiin kuuluu myös lisätä tietoisuutta sukupuolittuneesta väkivallasta ja palveluista, joita on tarjolla väkivaltaa kokeneille, sekä näiden palveluiden saatavuuden parantaminen.

Yhteisöissä muodostetaan projektihallinnon komiteoita, joita koulutetaan ja tuetaan ottamaan vastuuta hankkeen toteutuksesta ja monitoroinnista. Tarkoitus on vahvistaa yhteisöjen toimintakykyä ja taitoja, jotta he voivat itse jatkaa kestävää luonnonvarojen hallintaa ja tasa-arvon edistämistä myös hankkeen jälkeen. Komiteoissa tuetaan naisten ja tyttöjen osallistumista ja nousua johtoasemiin.

GLM Suomen ja GLM Sambian lisäksi mukana hankkeessa on myös kolme muuta kumppania. Tasa-arvotyöstä vastaa Sambian NNKY, joka on edistänyt tasa-arvoa ja naisten voimaantumista jo vuodesta 1957. Afstor Oy valmistaa hankkeessa jaettavat aurinkovoimalla toimivat liedet eli Afstor aurinkosähköjärjestelmät. Yrityksen tavoitteena on vähentää puunpolttoa ja ehkäistä metsäkatoa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Helsingin NNKY on tyttötyötä ja ympäristökasvatusta tekevä järjestö, jonka tavoitteena on tämän hankkeen kautta kasvattaa kokemustaan kehitysyhteistyössä.

 

Argoekologia-hanke eli Building community resilience in food and nutrition security through agroecology (BCRFNSA) (2023-2025)

Yhteistyössä OAK Foundation

Agroekologia-hanke eli BCRFNSA tukee 300 viljelijäperhettä omaksumaan agroekologisia viljelymenetelmiä. Hankkeen tavoitteena on parantaa ruokaturvaa, tuoda tuloja viljelijöille, lisätä tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista, lisätä viljelijöiden ja päättäjien arvostusta agroekologiaa kohtaan sekä edistää uusiutuvan energian käyttöä ja kestävää luonnonvarojen hallintaa. Hankkeen hyödynsaajia ovat pienviljelijät  Shimbizhin alueella Mumbwan piirikunnassa.

Hanke tukee viljelijöitä seuraavia haasteiden kohtaamisessa:

  • Muuttuvat ilmasto-olosuhteet
  • Tuotannon vähentyminen maaperän köyhtymisen vuoksi
  • Perinteisten siemenlajikkeiden häviäminen
  • Liiallinen riippuvuus synteettisistä lannoitteista ja kemikaaleista
  • Resurssien ja tukipalveluiden puute

GLM Sambia toteuttaa hanketta  GLM Suomen tuella. OAK Foundation on myöntänyt hankkeelle kaksivuotisen rahoituksen syyskuusta 2023 elokuuhun 2025.