GLM Swazimaa – Työn painopisteet

GLM Swazimaa edistää yhteisöjen kestävää kehitystä vähentääkseen köyhyyttä ja suojellakseen ympäristöä. Järjestö hyödyntää Sambiassa toimiviksi todettuja osallistavia toimintatapoja.

Kapasiteetin vahvistaminen

Kansalaisyhteiskunta on Swazimaassa suhteellisen nuori. GLM Swazimaa ja muut järjestöt tarvitsevat tukea tullakseen vaikuttaviksi toimijoiksi ja osaksi Swazimaan yhteiskuntaa. Kapasiteetin vahvistamisen toinen tavoite on paikallisten yhteisöjen sekä nuorten ryhmien tietojen ja taitojen parantaminen, jotta he pystyvät ottamaan vastuun omasta kehityksestään. GLM Swazimaa järjestää koulutuksia muun muassa johtajuustaidoista, tapahtumajärjestämisestä, monitoroinnista ja evaluoinnista sekä taloushallinnosta.

Kuivasanitaatio

Puutteellinen sanitaatio on Swazimassa yleinen ongelma ja se on haitaksi sekä ihmisten terveydelle että ympäristölle. GLM Swazimaa pyrkii edistämään kuivakäymälöiden rakentamista. Ne eivät vaadi vettä, mikä on suuri etu alueilla missä ei ole viemärijärjestelmää tai tarpeeksi vettä saatavilla. Kompostoivissa kuivakäymälöissä kiinteä jäte erotetaan virtsasta ja kompostoidaan patogeenien hävittämiseksi. Kompostia sekä virtsaa voidaan tällöin käyttää viljelmillä luonnollisena lannoitteena. Paremman sadon johdosta sekä ihmisten hyvinvointi että tulot paranevat kun osan sadosta voi myydä. GLM Swazimaa edistää kuivakäymälöiden käyttöä tietoisuuden lisäämisellä, koulutuksilla sekä käymälöiden rakentamisen tukemisena.

Jätehuolto

Swazimaassa on yleistä, että kotitalouksien jätteen poltetaan tai heitetään kuoppakäymälään. Tämä on vaaraksi ihmisten terveydelle sekä ympäristölle. GLM Swazimaa kasvattaa tietoisuutta ympäristöterveydestä, jätehierarkiasta sekä jätteen synnyn ehkäisystä, uudelleenkäytöstä ja kierrätyksestä järjestämällä työpajoja ja koulutusta yhteisöissä, kouluissa ja ovelta ovelle -kampanjoiden avulla. GLM pyrkii myös lisäämään jätteeseen liittyviä toimeentulon ja elinkeinomahdollisuuksia. Näitä edistetään muun muassa rakentamalla jättöpisteitä jätteen myyntiä varten, mikä puolestaan luo tuloja yhteisön jäsenille.

Luonnonmukainen viljely

Luonnonmukainen viljely on viljelyä ilman kemiallisia lannoitteita ja tuholaismyrkkyjä. Kemikaalien sijasta luomuviljely perustuu luonnollisiin ja ympäristöystävällisiin menetelmiin, muun muassa kompostin, viherkatteen, lannan, luonnonmukaisten tuholaistorjunta-aineiden sekä vuoroviljelyn käyttöön. Luomuviljely on kestävää, sillä se pitää maan ravinteikkaana ja tuottavana tuleville sukupolville. Viljelijät tulevat itsenäisemmiksi voidessaan tuottaa itse lannoitteet sen sijaan, että ostaisivat kalliita kaupallisia tuotteita. GLM Swazimaa pyrkii edistämään luonnonmukaista viljelyä järjestämällä työpajoja joissa opetetaan sekä teoriaa että käytäntöä kompostoinnista, luomuviljelystä sekä permakulttuurin periaatteista.

Harmaan veden hyötykäyttö

Harmaan veden hyötykäyön tarkoitus vähentää niukkojen vesivarojen käyttöä sekä harmaan veden sisältämien ravinteiden haaskausta. GLM Swazimaa pyrkii edistämään harmaan veden käyttöä ja käsittelemistä tarjoamalla koulutusta ja rakentamalla pilottijärjestelmiä yhteistyössä Swazimaan yliopiston kanssa. Yhteistyökumppanit ovat suunnitelleet harmaan veden käsittelyyn innovatiivisen padon, joka pystyy käsittelemään suhteellisen suuriakin määriä vettä.

Tasa-arvon edistäminen

Swazimaan kulttuuri on hyvin hierarkkinen ja naisilla on harvoin mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. Sukupuolten tasa-arvo on sisällytetty kaikkiin GLM Swazimaan toimintoihin ja naisten voimaantuminen on osana jokaista hanketta. Itse asiassa suuri osa aktiivisista osallistujista kumppaniyhteisöissä on naisia. GLM Swazimaa tukee naisten voimaantumista tarjoamalla koulutusta sekä tukemalla uusien tulonlähteiden kehitystä (esimerkiksi tuotteiden valmistamista kierrätysmateriaaleista).

Nuorten voimaannuttaminen

GLM Swazimaa tukee nuorten ryhmien järjestäytymistä ja voimaantumista kumppaniyhteisöissä. Nuorten työttömyysaste on Swazimaassa erittäin korkea. Nuoria voimaannuttamalla voidaan kuitenkin ehkäistä muun muassa rikollisuutta, teiniraskauksia sekä päihteiden käyttöä. Nuorissa on paljon potentiaalia ja heillä on ideoita kuinka kehittää yhteisöjä ja koko valtiota. Tämän takia GLM Swazimaa tekee yhteistyötä nuorten kanssa. Järjestö vahvistaa ryhmien kapasiteettia järjestämällä koulutuksia ja tarjoamalla taloudellista sekä käytännön tukea. Nuoret saavat koulutusta muun muassa riskienhallinnasta, varainkeruusta ja viestinnästä.