(suomi) Neuvontaa ja koulutusta naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi Etelä-Sambian maaseudulla

Viime vuodesta lähtien olemme edistäneet ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen lisäksi sukupuolten tasa-arvoa hankekylissämme Etelä-Sambiassa. Sambialainen kumppanijärjestömme Sambian Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys (YWCA Zambia) on vanhin Sambiassa toimiva naisten oikeuksia ajava järjestö. Järjestön mukaantulo kumppaniksi on tarkoittanut uudessa hankkeessamme entistä tehokkaampaa työtä juuri naisten aseman parantamiseksi hankekylissämme.

Sambiassa ilmastonmuutoksen vaikutukset koskettavat erityisesti juuri naisia, sillä maalaiskylissä naiset pitävät huolen monesta eri arkipäivän askareesta kuten veden- ja polttopuunhausta sekä maanviljeljystä ja pienkarjan hoitamisesta, joihin lämpenevä ilmasto sekä pidentyneet kuivat kaudet vaikuttavat konkreettisesti. Suuri osa naisista on joutunut elämänsä aikana kokemaan taloudellista, psyykkistä tai fyysistä väkivaltaa ja palvelut oikeuden saamiseksi sijaitsevat usein suuremmissa asukaskeskittymissä eikä niitä ole maalaiskylissä saatavissa.

Olemme yhdessä Sambian YWCA:n kanssa perustaneet kaksi matalan kynnyksen neuvontapistettä kahteen eri hankekyläämme. Chiyumun palvelupiste neuvoo Chiyumun kyläläisten lisäksi naapurikylien Kaloban ja Sikalindan asukkaita sekä Munengan neuvontapiste myös Mwanachingwalan asukkaita. Lisäksi Chisuwon terveysasemalla on hankkeen kautta mahdollista saada neuvontaa ongelmatilanteissa. Pisteillä annetaan kyläläisille neuvontaa ongelma ja väkivaltatilanteissa sekä ohjataan saatavilla olevan avun piiriin.

Lisäksi YWCA on järjestänyt kylissä koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia, joissa erityisesti kylien perinteisiä johtajia ja muita yhteisöjen arvostamia henkilöitä koulutetaan tunnistamaan ja torjumaan naisiin kohdistuvan väkivallan ongelmia kuten lapsiavioliittoja, kotiväkivaltaa ja taloudellista väkivallasta.

’’Paikalliset johtajat ovat meidän porttimme yhteisöihin. Usein erilaiset ongelmatilanteet tullaan ratkomaan paikallisten johtajien luona ja heitä arvostetaan yhteisöissään’’, sanoo YWCA Sambian toiminnanjohtaja Mirriam Mwiinga.

Perinteisten johtajien avulla voidaan vaikuttaa ongelmien juurisyihin, kuten perinteisiin haitallisiin käytäntöihin, jotka ovat usein esimerkiksi teini-ikäisten avioliittojen taustalla. He voivat jakaa tietoa laajemmin yhteisössä siitä, mitkä käytännöt ovat esimerkiksi laittomia. Maassa on hälyttävän korkea lapsiavioliittojen määrä ja Sambian valtio on asettanut tavoitteeksi lopettaa lapsiavioliitot vuoteen 2030 mennessä. Tärkeässä asemassa ovat myös paikallisten koulujen opettajat, jotka voivat usein tunnistaa esimerkiksi lapseen kohdistuvaa väkivaltaa tai hyväksikäyttöä ja teiniraskauksia ja jakaa tietoutta myös lapsille ja nuorille.

Toiminta on hankekylissä uutta ja hankkeen työntekijät ja vapaaehtoiset ovat tehneet paljon työtä yhteisöjen luottamuksen saavuttamiseksi.

’’Aluksi ihmisten oli vaikea tulla puhumaan meille, sillä he ajattelivat, että toimimme kuin poliisit ja pidätämme ihmisiä’’, Mwiinga kuvailee.

Kuitenkin viime vuoden lopussa neuvontapisteille tulleiden ihmisten määrät ovat lisääntyneet ja tammikuussa 2022 neuvontapisteet ovat vastaanottaneet 17 tapausta. Tapauksia on ollut erilaisia; lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, psykologinen väkivalta, konflikti lapsien elatusmaksuissa ja avioliiton sisäiset ongelmat.

’’Ihmiset eivät ennen tienneet, että psykologinen väkivalta on osa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja voidaan raportoida viranomaisille’’, sanoo Mwiinga. “Avioliiton sisäiset ongelmat nähdään Sambiassa asiana, jotka selvitetään kotona, mutta jos näihin ongelmiin haetaan apua ajoissa, voidaan välttyä väkivaltatapauksilta’’, hän jatkaa.

Ihmiset tulevat hakemaan neuvoa myös terveyteen liittyvissä asioissa, kuten kuinka puhua HIV-tartunnasta ystäville ja läheisille. Joskus erityisesti lievemmät konfliktitilanteet, joissa ei ole esimerkiksi käytetty väkivaltaa, voidaan hoitaa neuvontapisteissä keskustelemalla tilanteesta siihen liittyvien ihmisten kanssa. Vakavimmissa tapauksissa uhrit kuitenkin ohjataan avun piiriin kuten poliisille tai turvakotiin.

Support Zambian women farmers this Valentines day – or Friend’s day as we call it in Finland

Valentine’s Day – or Friends’ Day as we call it in Finland – is coming soon and it is time to do good things for friends both near and far! In our Valentine’s Day campaign we support female farmers in Zambia and raise awareness on gender equality in their home villages. 

Our work supports women in many ways: we improve women’s situation by decreasing their workload at home and supporting climate-resilient livelihoods. We also provide support and counseling for women who are victims of gender-based violence. Gender-based violence is a challenging issue to remove but it is not an impossible task. We organize trainings on gender-based violence sensitization in the communities and provide concrete help for the victims of violence at drop-in centers. Would you like to support us this Friend’s Day? 

 

Examples of donation options:

 

10 €: participation of one person in a training to recognize and combat gender-based violence 

40 €: councellor for one month in the drop-in center to help the victims of gender-based violence

 

Instructions for making a donation:

Donate the amount you chose (10 or 50 euros) to the account FI31 4309 0010 0705 06. Enter text YSTÄVÄNPÄIVÄ and your email address in the message field to receive the thank you card. Please kindly note that we’re tracking payments and sending the thank you cards manually, so it may take a couple of days for the card to arrive.

 

A big thank you for your support and happy Valentine’s Day!

 

Bank information:

 

o Bank: Liedon Säästöpankki

o IBAN: FI31 4309 0010 0705 06

o BIC: ITELFIHH

o Recipient: Green Living Movement Suomi ry

o In the message field: YSTÄVÄNPÄIVÄ and email address to send a thank you card

 

All funds raised will be used to cover the self-financing part of Green Living Movement Finland’s development cooperation project. The project is implemented in Monze and Mazabuka in Southern  Zambia. GLM Finland has a fundraising permit in Finland (RA / 2021/1644) issued by the Police Board. The permit is valid until 28 February 2022.

Do you have questions about the Valentine’s campaign or donating to us? Please contact us: finland@glmglobal.org.