(English) Building community resilience in food and nutrition security through agroecology (BCRFNSA) project

Tämä teksti on valitettavasti saatavilla vain kielillä: Amerikanenglanti.

(English) The KAZA project

Tämä teksti on valitettavasti saatavilla vain kielillä: Amerikanenglanti.

Yhteistyö Norsun muisti-lautapelin kanssa

GLM Suomi ja GLM Sambia ovat aloittaneet yhteistyön Norsun muisti-lautapelin kanssa. Kyseessä ei ole ihan tavallinen muistipeli vaan tässä pelissä pelastat poikasia ja yhdistät perheitä. Jokaisesta pelistä menee rahaa yhden puuntaimen istuttamiseen Sambiassa. Osta siis peli – istutat puun!

Peli saatavilla tilaamalla osoitteesta lassi.raunio@norsunmuisti.fi tai verkkokaupasta https://holvi.com/shop/LcZNwB/

Lisätietoja:
http://norsunmuisti.fi/
https://www.facebook.com/Norsunmuisti/

Verkkosivut taas toiminnassa

Teknisten ongelmien vuoksi verkkosivumme olivat valitettavasti pitkään epäkunnossa. Nyt olemme saaneet ne taas julkaistua ja tulemme päivittämään niitä sitä mukaa kun pystymme. Kiitos kärsivällisyydestä ja tervetuloa taas seuraamaan  GLM Suomen, GLM Sambian ja GLM Swazimaan toimintaa!

GLM ja Plan: uusi yhteinen ilmastokestävyyshanke Sambiassa

Reforestation is an important climate change mitigation strategy. Chief Chamuka and a senior headman planting the first tree of the reforestation activity at the project inauguration in Kanakantapa.

Uudelleenmetsitys on merkittävä strategia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Päällikkö Chamuka ja kylänvanhin istuttavat ensimmäisen puun hankeavajaisissa Kanakantapassa.

Helmikuussa 2016 käynnistyi GLM:n ja Plan International Sambian yhteistyönä toteutettava projekti vastaamaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin Chisamban alueella Keski-Sambiassa.

515 000 euron suuruinen nelivuotinen hanke pyrkii vahvistamaan maaseudun yhteisöjen ja viljelijöiden sopeutumis- ja sietokykyä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin tukemalla luonnonvarojen kestävää käyttöä ja tarjoamalla uusia toimeentulon lähteitä.

Projektista hyötyvät arviolta 6 430 kotitaloutta Chamukan ja Chikonkomenen alueilta. Lähes 35 800 hyödynsaajasta noin kolmasosa on lapsia ja nuoria. Hanke keskittyy muun muassa kestäviin viljelymenetelmiin, hunajantuotantoon, kalanviljelyyn, puiden istutukseen, huonontuneiden maiden kunnostamiseen sekä yritystoiminnan monipuolistamiseen metsätaloudessa.

Hankkeen käynnistämistilaisuudessa Chikonkomessa GLM Sambian tiiminvetäjä Emmanuel Mutamba korosti hankkeen merkitystä järjestölle.

”Plan International Sambian kanssa aloittamamme hanke sopii hyvin GLM:n filosofiseen näkemykseen, jonka mukaan yhteisöistä lähtevä kehittäminen ja omistajuus takaavat parhaat tulokset kestävässä kehityksessä.”

GLM:n laaja kokemus ilmastonmuutokseen sopeutumisesta oli Planille tärkeä tekijä yhteistyökumppanin valinnassa.

”Sopivan kumppanijärjestön löytyminen on pitkän ja perusteellisen etsinnän tulos ja olemme iloisia päätöksestämme,” kertoo Wiscot Mwanza, Plan International Sambian vesi- ja sanitaatiopäällikkö ja hankeen yhteyshenkilö.

”Uskomme, että GLM tulee täyttämään meidän, kohdeyhteisöjen ja muiden sidosryhmien odotukset. Meidän taholtamme Planissa pyrimme parhaamme mukaan tarjoamaan GLM:n kaiken sen tarvitseman tuen, jotta hankkeesta tulisi menestys.”

Hankkeen avajaisiin osallistui yli kolmesataa ihmistä, mukaan lukien maaseutuyhteisöjen johtajia, naisia ja nuoria, sekä useita maakunta- ja aluetason virkamiehiä.

Hankkeen virallinen kesto on joulukuusta 2015 marraskuuhun 2019. Hanke rahoitetaan Plan Internationalin saksalaisen maatoimiston myöntämällä avustuksella.

Kuulumiset Sambian ilmastokestävyyshankkeesta

Mennyt neljännes ilmastokestävyyshankkeessa oli omistettu kapasiteetinvahvistamiselle kylissä. Monzen, Mumbwan ja Luyanshian piirikunnissa pidetyt koulutukset keskittyivät koulutuksen tärkeyteen ja onnistuneen koulutuksen avaimiin. Nämä jopa 60 osallistujaa yhteensä keränneet ’Training of Trainers’-koulutukset pyrkivät antamaan kaikista hankekylistä tulleille osallistujille edellytykset toimia kouluttajina ja levittää tietoutta ilmastonmuutoksesta. Lisäksi päivien aikana opeteltiin tunnistamaan ilmastotietouden levittämiseen sopivia strategioita.

Vuosi on ollut täynnä muitakin onnistuneita aktiviteetteja. Vuoden alussa Shimbizhin ja Chiyumun kylän onnekkaat valitut viljelijät vastaanottivat hankkeelta kotieläimiä, kuten kanoja ja vuohia ja nyt eläimiä on lahjoitettu jokaiseen hankekylään. Eläinten vastaanottajat ovat sitoutuneet lahjoittamaan niiden jälkeläisiä eteenpäin ja tällä tavoin hyödynsaajien määrä lisääntyy kerta kerran jälkeen, lopulta kaikki kylässä hyötyvät. Viljelijät eivät aikaisemmin ole nähneet kotieläimiä tulonlähteinä, mutta tällä hetkellä jotkut ovat onnistuneet jopa kattamaan koulumaksuja niitä myymällä. Eräs perhe on saanut jo 50 jälkeläistä kanasta, jonka he hankkeelta saivat ja toisella perheellä on jo 15 munivaa kanaa.

Yksi hankkeen tavoitteista on aktivoida nuoria. Erityisen suosion nuorten keskuudessa saikin ilmastonmuutoskoulutus, jonka oheen järjestettiin jalkapalloturnaus. Hankekylistä kerätyt neljä joukkuetta ottivat mittaa toisistaan ’Climate Change Tournament’-nimisessä tapahtumassa, jossa jalkapallon pelaamisen lisäksi käsiteltiin ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia draaman välityksellä. Päivää väritti tietysti perinteinen tanssi.

Maaseudulla tuskin kellään on televisiota, mutta radio löytyy sitä useammastakin kodista. Se onkin siis mitä mainioin väylä tavoittaa ihmisiä. GLM Sambia on toimittanut kaksi radio-ohjelmaa Monzen Sky FM – radiokanavan kautta. Niissä keskusteltiin ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista sekä kuinka niihin voisi sopeutua. Mukana keskusteluissa olivat GLM:n henkilökunta sekä viljelijöitä Chiyumun ja Chisuwon kylistä. Sky FM:n kuuluvuusalueella on tuhansia ihmisiä ja kanava on saanut pyyntöjä toteuttaa vastaavia lähetyksiä lisää.

Vuosi ei suinkaan ole vielä ohi, mutta pienen katsauksen ensi vuoteenkin voi jo luoda. GLM Sambialla on silloin nimittäin apunaan kaksi innokasta ETVO-vapaaehtoista, joista ensimmäinen saapuu jo tammikuussa.

Kuivasanitaatio herätti kävijöiden mielenkiinnon Sambian päämaatalousnäyttelyssä

Sambian päämaatalousnäyttely ”Zambia Agricultural and Commercial Show” järjestettiin tänä vuonna 30.7-4.8 maan pääkaupungissa Lusakassa. Tapahtuma on jokavuotinen ja kerää yhteen sambialaisia ja kansainvälisiä maataloustuotteiden tuottajia, maanviljelijöitä ja alan yrityksiä esittelemään tuotteitaan, toimintaansa ja uusia innovaatioitaan. Tämän vuoden teemana oli ”Breaking New Ground – and Celebrating Zambia’s 50 Years of Independence”.

GLM Sambia ja Network for Environmental Concerns and Solutions (NECOS) esittelivät näyttelyssä kuivasanitaatio- ja kuivakäymäläprojektiensa toimintamalleja. Tärkeänä tukena tapahtuman järjestämisessä oli suomalainen yhteistyökumppanimme Käymäläseura Huussi ry, joka työskentelee globaalisti kuivasanitaatiohankkeiden parissa. Esittelypisteellämme pysähtyi messupäivien aikana yhteensä satoja kiinnostuneita vierailijoita. Monet messukävijät eivät olleet aikaisemmin kuulleet kuivasanitaatiosta ja myös kuivakäymälät olivat tuntematon käsite. GLM, NECOS ja järjestöissä harjoittelussa olevat opiskelijat jakoivat tietoa ja esitteitä sekä esittelivät, kuinka käymälä toimii.

Ihmiset erilaisista taustoista sekä monet tutkimuslaitokset olivat hyvin vaikuttuneita kuivasanitaatiosta. ”Kun ensimmäisen kerran kuulin kuivakäymäläideasta, en ollut siitä varma. Mutta tämän uuden informaation, toiminnan kuvauksen ja demonstraation jälkeen näen asian täysin uusin silmin. Toivon, että tämä innovaatio leviää ympäri Sambian”, totesi yksi esittelypisteellä vieraillut. ”Meidän asuinalueellamme on niin paljon ihmisiä, että meidän on pian vaikeaa löytää paikkoja käymäläkuopille. Näen, että tässä voi olla ratkaisu ongelmaamme”, kommentoi eräs toinen vierailijoista.

Jotkut esittelypisteellämme käyneet tutkijat ja opiskelijat kiinnostuivat ekologisesta sanitaatiosta myös ammatillisessa mielessä. GLM:n ja NECOSin työntekijät kokivat, että messut olivat juuri oikea paikka esitellä uudenlaista sanitaatiota vaikuttavalla tavalla.

 

Green Living Movement dry sanitation

GLM ja NECOS esittelemässä kuivasanitaatiotyötään Lusakan maatalousnäyttelyssä

Ilmastokestävyyshanke tukee kyläyhteisöjen sopeutumista muuttuvassa ilmastossa

Tämän vuoden alussa alkanut, Suomen ulkoministeriön rahoittama ”paikallisyhteisöjen elinkeinojen ilmastokestävyyden kehittämishanke” on lähtenyt käyntiin pienviljelijöiden koulutuksilla, joiden teemana on ”mikä on ilmastonmuutos”. Kylissä on puhuttu ilmastonmuutoksen syistä, seurauksista ja keinoista hillitä muutoksia. Suunnitelmat sopeutumiseen tehdään kunkin neljän yhteistyökylän kanssa huomioiden elinkeinojen ja paikallisympäristön asettamat haasteet.

Kylissä keskeisiä keinoja sopeutua ovat kestävät maanviljelytekniikat. Yleisesti käytössä oleva kaskiviljely tuhoaa maaperän ravinteet nopeasti ja lisää siten painetta raivata vuosittain uusia peltoaloja, mikä taas edistää metsäkatoa ja eroosiota. GLM järjestää pienviljelijöille koulutuksia peltometsäviljelystä, vuoroviljelystä ja kompostoinnista. Luonnonmukaisessa viljelyssä ei aiheudu lannoituskustannuksia ja samalla pidetään huolta maaperästä.

Peltometsäviljelyssä pelloille istutetaan typpeä sitovia puulajeja, joista saadaan myös tuholaisten torjuntaan tarvittavia ainesosia, lääkekäyttöön soveltuvia lehtiä, puumateriaalia ja hedelmiä. Puut antavat lisäksi suojaa tuulelta vähentäen eroosiota. Monilla viljelijöillä on karjaa, kanoja ja vuohia, joiden jätöksistä saadaan kompostoimalla lannoitetta. Siirtyminen luomutuotantoon vie aikaa ja vaatii paljon työtä, mutta GLM:n kokemusten perusteella kolmessa vuodessa satomäärät kasvavat ja työmääräkin vähenee.

Kylissä järjestetään lisäksi koulutuksia, joilla vahvistetaan kyläläisten kapasiteettia toimia yrittäjinä ja vaikuttajina niin oman kyläyhteisön sisällä kuin päättäjien suuntaan. Kapasiteetin vahvistaminen edesauttaa kyläläisten omavaraisuutta hankkeen päättymisen jälkeen. Kyliin tuodaan myös kanoja ja vuohia sekä perustetaan taimitarhoja, mitkä toimivat lisäelinkeinonlähteinä. Viljelijät pääsevät vierailemaan lisäksi muissa GLM:n yhteistyökylissä. Kokemuksien jakaminen ja toimintatapojen oppiminen kanssaviljelijöiltä on todettu tehokkaaksi keinoksi vaikuttaa ajattelutapoihin.

Hankkeen pitkän aikavälin tavoite on luoda vahvempia maaseudun kyläyhteisöjä, joilla on tarvittava tietotaito ja keinot sopeutua muuttuvassa ilmastossa.

Eettinen pipo talveen Sambialaisin maustein

Chibobon kylässä Keski-Sambiassa on käynnistetty GLM Suomen ja GLM Sambian yhteistyönä naisten neuleprojektikokeilu. GLM on tehnyt koko toimintahistoriansa ajan yhteistyötä chibobolaisten kanssa. Nyt aloitettu hankepilotti on kuitenkin täysin uudenlainen tapa työllistää kylän ihmisiä. Projektin tarkoituksena on, että Chibobo Women -viljelijäryhmän naiset kutovat ja virkkaavat pipoja suomalaisista villalangoista afrikkalaisin mallein ja maustein. Pipot tuodaan valmistuttuaan myyntiin Suomeen. Myytävän tuotteen etikettiin tulee myös kuva hatun tekijästä.

Chibobon naisten kanssa tehdyn kehitystyön pohjalta päädyttiin lopulta valmistamaan kahta erilaista pipomallia, joista toinen on baskeria muistuttava päähine ja toinen peruspipon kaltainen mutta sambialaisella kuviolla. Pipot valikoituivat, koska Suomen kylmillä keleillä on suuri kysyntä persoonallisille päähineille ja tässä tekijöiden paikallinen työnjälki pääsee oikeuksiinsa. Tärkeintä hankkeessa on kuitenkin, että naiset saavat asianmukaista palkkaa ja ovat iloisia ja innostuneita uudesta projektistaan.

Green Living Movement

Green Living Movement työllistää Chibobon naisia neulomaan päähineitä

Viljelijän markkinat -hankkeen saavutuksia vahvistetaan viimeisenä hankevuonna

Serenjen piirikunnassa Sambiassa toteutettavan kolmivuotisen Viljelijän markkinat -hankkeen viimeinen vuosi on käynnissä. Hankkeen aikana on kehitetty GLM:n yhteistyökylien maanviljelijöiden markkinointi- ja neuvottelutaitoja sekä hankittu kyliin aaseja helpottamaan tuotteiden kuljetusta markkinoille.

Syksyllä 2013 yhteistyökylien markkinointikomiteoiden edustajat kävivät myös opintomatkalla maan pääkaupungissa Lusakassa järjestetyillä vuosittaisilla Agricultural and Commercial Show -messuilla, jotka ovat tärkein vuosittainen tapahtuma maanviljelyn parissa toimiville tahoille. Messuilla kuvattiin myös videodokumenttia, jonka tarkoituksena on tallentaa viljelijöiden hankkeen aikana oppimia asioita. Videon valmistuttua sitä käytetään tiedonjakoon muille kansalaisjärjestöille ja viljelijöille Sambiassa.

Vuoden 2013 lopulla kaksi GLM Suomen hankekoordinaattoria vieraili Sambiassa monitoroimassa hanketta yhdessä GLM Sambian kanssa. Vierailun aikana kartoitettiin hankkeen onnistumisia ja haasteita. Kylien viljelijöiden muodostamat markkinointikomiteat näyttävät toimivan hyvin ja niiden jäsenet ovat motivoituneita. Viljelijät ovat osallistuneet erilaisiin markkinointitaitoja kehittäviin koulutuksiin ja oppineet muun muassa sadon jatkojalostamisen tärkeydestä, jotta tuotteista saa parhaan hinnan. Kyliin hankitut aasit ovat sopeutuneet hyvin ja pysyneet terveinä. Niitä on jo käytetty kuljetusapuna lyhyillä matkoilla. Haasteena nähtiin kirjanpitoon liittyvän osaamisen puute ja puhelinverkon puuttuminen, mikä hankaloittaa viljelijöiden yhteydenpitoa GLM Sambian hankekoordinaattoriin ja ostajiin.

Hankkeen viimeisen toimintavuoden aikana markkinointikomiteoille järjestetään koulutusta kirjanpidosta. Lisäksi komiteat laativat uudet liiketoimintasuunnitelmat tulevaisuutta varten. Komiteoita kannustetaan myös aasien käytön monipuolistamiseen. Hankkeelle on haettu kaksivuotista jatkohanketta, joka syventäisi jo opittuja taitoja.