IPCC julkaissut uuden raportin ilmastonmuutoksen vaikutuksista

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC on julkaissut viidennen raporttinsa ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Raportti pohjautuu monialaiseen tutkimukseen sopeutumisen ja hillitsemisen mahdollisuuksista eri alueilla. GLM toimii eteläisessä Afrikassa ja on siksi kiinnostunut erityisesti tämän alueen tilanteesta.

Vaikutukset Afrikassa ovat pahempia kuin monella muulla alueella maailmassa. Keskilämpötila nousee Afrikassa nopeammin kuin globaalisti keskimäärin. Kaikkien vuodenaikojen minimi- ja maksimilämpötilojen ennustetaan nousevan kolmesta kuuteen astetta tällä vuosisadalla. Äärimmäiset lämpöaallot seuraavat El Niñon esiintymistä, mistä seuraa kuivuutta. Sadannan muutoksia on vaikeampi ennustaa, koska historiallisia mittaustilastoja on vain joiltakin alueilta, mutta sateiden väheneminen on mahdollista etenkin jo ennestään kuivilla alueilla.

Muutokset ilmastossa vaikeuttavat päivittäistä elämää Afrikassa. Tämän ovat jo kokeneet myös pienviljelijät, joiden kanssa GLM työskentelee, sillä he ovat riippuvaisia maanviljelystä ja eläintenpidosta.  IPCC ennustaa lyhempää kasvukautta, satojen pienentymistä sekä muutoksia kasvillisuudessa ja tuholaisissa. Sambiassa maanviljely painottuu maissin kasvatukseen, joka saattaa kärsiä jopa 30 % satomenetyksistä vuoden 2050 jälkeen. Viljelijöiden täytyykin tulevaisuudessa monipuolistaa kasvatettavaa lajistoa, jotta he pystyvät takaamaan ruokaturvan. Maniokki on yksi lajikkeista, joka kestää hyvin koviakin lämpötiloja.

Monet valtiot ovat luoneet erilaisia sopeutumisohjelmia, mutta niiden täytäntöönpano on ollut hidasta. Haasteita tuottavat ilmastonmuutoksen monialaisuus ja vaikutusten vaihtelu maiden sisällä. Useat järjestöt ovat ottaneet vastuuta paikallisyhteisöjen kouluttamisesta. GLM tukee tällä hetkellä kahdeksaa kyläyhteisöä Sambiassa ja kahta Swazimaassa. Työmme antaa kyläläisille mahdollisuuden suunnitella tulevaisuutta kestävällä tavalla. Peltometsäviljely ja tulonlähteiden monipuolistaminen ovat esimerkkejä näistä keinoista.

Super Analytics lisää näkyvyyttämme hakukoneissa

Super Analytics valitsi Green Living Movementin yhteistyökumppanikseen toteuttaakseen hakukoneoptimoinnin ja hakusanamainontakampanjan hyväntekeväisyysjärjestön verkkosivuille. GLM niin Suomessa, Sambiassa kuin Swazimaassa hyötyy tästä mahdollisuudesta lisätä verkkosivujemme näkyvyyttä! Super Analytics on digitaaliseen markkinointiin keskittynyt yritys, jonka erityisalaa on hakukoneoptimointi. Kun löydettävyytemme hakukoneissa paranee, toivottavasti saamme toimintaamme mukaan lisää vapaaehtoisia ja jäseniä. Työmme Etelän kumppanijärjestöjen tukemiseksi kaipaakin kovasti lisäkäsiä. Saamme samalla kaksi vuotta sitten alkaneen verkkosivujemme ja ilmeemme muutoksen viimeistellyksi – ja varsin upealla tavalla!

super-analytics_logo

GLM Suomi hakee hankekoordinaattoria

Haemme nyt osa-aikaista hankekoordinaattoria määräaikaiseen kolmen vuoden työsuhteeseen 3.2.2014 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Ulkoasiainministeriön rahoittaman Paikallisyhteisöjen elinkeinojen ilmastokestävyyden kehittäminen -hankkeen tavoitteena on parantaa Sambian maaseudun yhteisöjen kykyä sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Hankekoordinaattori vastaa hankkeen hallinnoinnista, koordinoinnista ja raportoinnista Suomessa. Tehtäviin kuuluu myös hankkeen varainhankinnan ja yritysyhteistyön suunnittelu ja koordinointi, hankkeesta tiedottaminen sekä ilmastoseminaarin järjestäminen vuonna 2016. Koordinaattorin tukena on GLM Suomen vapaaehtoisista koostuva hanketiimi.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvia opintoja, kehitysyhteistyön ja kehityspolitiikan tuntemusta sekä kehitysmaakokemusta. Aikaisempi kokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi. Työ vaatii sujuvan englannin kielen lisäksi itsenäistä työotetta ja vahvoja vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja. Arvostamme yritysyhteistyökokemusta, markkinointitaitoja sekä esiintymisvalmiutta. Toivomme joustavaa, vastuullista ja oma-aloitteista työotetta sekä ideointi- ja organisointikykyä.

Työaika on 15 tuntia/viikko ja sen voi sovittaa itselle joustavasti. Työ edellyttää toisinaan iltatöitä. Palkkaus on 15 €/tunti. GLM Suomella ei ole toimistoa, joten työ ei ole sidottu tiettyyn paikkakuntaan. Hankekoordinaattorilta toivotaan matkustusvalmiutta Suomessa. Työ pitää sisällään kaksi hankeseurantamatkaa Sambiaan (2015- 2016).

Lähetä vapaamuotoinen hakemus (englanniksi) ja ansioluettelo viimeistään 26.1.2014 osoitteeseen finland@glmglobal.org. Lisätietoja tehtävästä antaa GLM Suomen hallituksen jäsen Terhi Hytönen (terhi.hytonen@gmail.com, 050-4461898).

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun Turkuun (myös skype-mahdollisuus) torstaina 30.1.2014.

GLM:n ilmastotyö laajenee Sambiassa

Ulkoasiainministeriö on myöntänyt GLM Suomelle kolmivuotisen rahoituksen Sambiassa toteutettavaalle ‘Paikallisyhteisöjen elinkeinojen ilmastokestävyyden kehittäminen’ -hankkeelle.

Hanke parantaa yhteisöjen ja viljelijöiden sopeutumis- ja sietokykyä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Hanke monipuolistaa maaseudun toimeentulon lähteitä ja tukee yhteisölähtöisiä kestäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin. Hanke vahvistaa myös yhteisöjen vaikuttamistaitoja, jotta ne pystyvät edistämään oikeuksiaan ruokaan, ammatinharjoittamiseen, turvalliseen ympäristöön ja ilmasto-oikeudenmukaisuuteen sekä tekemään näihin liittyvää vaikuttamistyötä.

Hanketta toteutetaan neljän yhteistyökylän kanssa, joista Kafubu Farm Block and Shimbizhi ovat työskennelleen GLM:n kanssa jo aiemmin. Chiyumu ja Chikuni ovat uusia yhteistyökyliä.

GLM Climate resilient livelihoods

Green Living Movement työskentelee viljelijöiden kanssa Mumbwassa.

(English) Finnish volunteer opportunity in Zambia!

Tätä artikkelia ei ole valitettavasti saatavilla suomeksi. Lue englanninkielinen uutinen vaihtamalla sivuston kieltä.

(English) Do charity by eating!

Tätä artikkelia ei ole valitettavasti saatavilla suomeksi. Lue englanninkielinen uutinen vaihtamalla sivuston kieltä.

(English) GLM Finland at the World Village Festival on May 25-26th

Tätä artikkelia ei ole valitettavasti saatavilla suomeksi. Lue englanninkielinen uutinen vaihtamalla sivuston kieltä.

(English) GLM is looking for additional partners in Finland for a Climate Change project in Zambia

Tätä artikkelia ei ole valitettavasti saatavilla suomeksi. Lue englanninkielinen uutinen vaihtamalla sivuston kieltä.