Neuvontaa ja koulutusta naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi Etelä-Sambian maaseudulla

Viime vuodesta lähtien olemme edistäneet ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen lisäksi sukupuolten tasa-arvoa hankekylissämme Etelä-Sambiassa osana Yhteisöt edistää- hanketta. Sambialainen kumppanijärjestömme Sambian Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys (YWCA Zambia) on vanhin Sambiassa toimiva naisten oikeuksia ajava järjestö. Järjestön mukaantulo kumppaniksi on tarkoittanut uudessa hankkeessamme entistä tehokkaampaa työtä juuri naisten aseman parantamiseksi hankekylissämme.

Sambiassa ilmastonmuutoksen vaikutukset koskettavat erityisesti juuri naisia, sillä maalaiskylissä naiset pitävät huolen monesta eri arkipäivän askareesta kuten veden- ja polttopuunhausta sekä maanviljeljystä ja pienkarjan hoitamisesta, joihin lämpenevä ilmasto sekä pidentyneet kuivat kaudet vaikuttavat konkreettisesti. Suuri osa naisista on joutunut elämänsä aikana kokemaan taloudellista, psyykkistä tai fyysistä väkivaltaa ja palvelut oikeuden saamiseksi sijaitsevat usein suuremmissa asukaskeskittymissä eikä niitä ole maalaiskylissä saatavissa.

YWCA Sambian työntekijät kouluttavat yhteisöjen jäseniä antamaan neuvontaa sekä ohjaamaan väkivallan uhreja avun piiriin Chiyumussa ja Munengassa

Olemme yhdessä Sambian YWCA:n kanssa perustaneet kaksi matalan kynnyksen neuvontapistettä kahteen eri hankekyläämme. Chiyumun palvelupiste neuvoo Chiyumun kyläläisten lisäksi naapurikylien Kaloban ja Sikalindan asukkaita sekä Munengan neuvontapiste myös Mwanachingwalan asukkaita. Lisäksi Chisuwon terveysasemalla on hankkeen kautta mahdollista saada neuvontaa ongelmatilanteissa. Pisteillä annetaan kyläläisille neuvontaa ongelma ja väkivaltatilanteissa sekä ohjataan saatavilla olevan avun piiriin.

Lisäksi YWCA on järjestänyt kylissä koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia, joissa erityisesti kylien perinteisiä johtajia ja muita yhteisöjen arvostamia henkilöitä koulutetaan tunnistamaan ja torjumaan naisiin kohdistuvan väkivallan ongelmia kuten lapsiavioliittoja, kotiväkivaltaa ja taloudellista väkivaltaa.

YWCA Sambian toiminnanjohtaja Mirriam Mwiinga ja GLM Sambian Yhteisöt Edistää-hankkeen koordinaattori Clive Chibule

’’Paikalliset johtajat ovat meidän porttimme yhteisöihin. Usein erilaiset ongelmatilanteet tullaan ratkomaan paikallisten johtajien luona ja heitä arvostetaan yhteisöissään’’, sanoo YWCA Sambian toiminnanjohtaja Mirriam Mwiinga.

Perinteisten johtajien avulla voidaan vaikuttaa ongelmien juurisyihin, kuten perinteisiin haitallisiin käytäntöihin, jotka ovat usein esimerkiksi lapsiavioliittojen taustalla. He voivat jakaa tietoa laajemmin yhteisössä siitä, mitkä käytännöt ovat esimerkiksi laittomia. Maassa on hälyttävän korkea lapsiavioliittojen määrä ja Sambian valtio on asettanut tavoitteeksi lopettaa lapsiavioliitot vuoteen 2030 mennessä. Tärkeässä asemassa ovat myös paikallisten koulujen opettajat, jotka voivat usein tunnistaa esimerkiksi lapseen kohdistuvaa väkivaltaa tai hyväksikäyttöä ja teiniraskauksia ja jakaa tietoutta myös lapsille ja nuorille.

Toiminta on hankekylissä uutta ja hankkeen työntekijät ja vapaaehtoiset ovat tehneet paljon työtä yhteisöjen luottamuksen saavuttamiseksi.

’’Aluksi ihmisten oli vaikea tulla puhumaan meille, sillä he ajattelivat, että toimimme kuin poliisit ja pidätämme ihmisiä’’, Mwiinga kuvailee.

Kuitenkin viime vuoden lopussa neuvontapisteille tulleiden ihmisten määrät ovat lisääntyneet ja tammikuussa 2022 neuvontapisteet ovat vastaanottaneet 17 tapausta. Tapauksia on ollut erilaisia; lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, psykologinen väkivalta, konflikti lapsien elatusmaksuissa ja avioliiton sisäiset ongelmat.

Koulutuksissa opitaan tunnistamaan erilaisia naisiin kohdistuvan väkivallan muotoja ja ehkäisykeinoja

’’Ihmiset eivät ennen tienneet, että psykologinen väkivalta on osa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja voidaan raportoida viranomaisille’’, sanoo Mwiinga. “Avioliiton sisäiset ongelmat nähdään Sambiassa asiana, jotka selvitetään kotona, mutta jos näihin ongelmiin haetaan apua ajoissa, voidaan välttyä väkivaltatapauksilta’’, hän jatkaa.

Ihmiset tulevat hakemaan neuvoa myös terveyteen liittyvissä asioissa, kuten kuinka puhua HIV-tartunnasta ystäville ja läheisille. Joskus erityisesti lievemmät konfliktitilanteet, joissa ei ole esimerkiksi käytetty väkivaltaa, voidaan hoitaa neuvontapisteissä keskustelemalla tilanteesta siihen liittyvien ihmisten kanssa. Vakavimmissa tapauksissa uhrit kuitenkin ohjataan avun piiriin kuten poliisille tai turvakotiin.

Voit tukea työtä naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi lahjoittamalla! Lue lisää: www.glmglobal.org/donate.

Kaikki kerätyt varat käytetään Green Living Movement Suomi ry:n kehitysyhteistyöhankkeen omarahoitusosuuden kattamiseen. Hanketta toteutetaan Monzessa ja Mazabukassa Sambiassa. GLM Suomella on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa RA/2021/1644, joka on voimassa 28.2.2022 asti.
Kysyttävää ystävänpäiväkampanjasta tai lahjoittamisesta? Ota meihin yhteyttä: finland@glmglobal.org.

 

Tue sambialaisia viljelijänaisia ystävänpäivänä!

Ystävänpäivä lähestyy ja on aika tehdä ystävällisiä tekoja niin lähellä kuin kaukana! Ystävänpäiväkampanjassamme tuemme viljelijänaisia Sambiassa ja lisäämme sukupuolten tasa-arvoa heidän kotikylissään.

Työmme tukee naisia monella tavalla: parannamme naisten asemaa paitsi keventämällä naisten työmäärää kotitöissä ja tuemme ilmastokestäviä elinkeinoja, mutta myös tarjoamalla tukea ja neuvontaa väkivallan uhreiksi joutuneille naisille. Naisiin kohdistuva väkivalta on vaikeasti kitkettävä ongelma, mutta ei mahdoton ratkaista. Tarjoamme yhteisöissä koulutusta naisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamiseksi ja torjumiseksi sekä konkreettista apua väkivallan uhreille matalan kynnyksen neuvontapisteissä. Olisiko työmme tukeminen tämän ystävänpäivän sydämellinen tekosi? 

 

Lahjoituksellasi saat esimerkiksi:

10 €: yhden henkilön osallistuminen koulutukseen, jossa opitaan tunnistamaan ja torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa

40 €:  yhden henkilön yhdeksi kuukaudeksi auttamaan ja neuvomaan naisiin kohdistuvan väkivallan uhreja

 

Ohjeet lahjoituksen tekoon: 

Lahjoita valitsemasi summa tilille FI31 4309 0010 0705 06. Kirjoita viestikenttään YSTÄVÄNPÄIVÄ ja oma sähköpostiosoitteesi kiitoskortin lähettämistä varten. Huomaathan, että seuraamme saapuneita maksuja ja lähetämme kiitoskortit manuaalisesti, joten kortin saapuminen voi kestää pari päivää. 

Lämmin kiitos tuestasi ja hyvää ystävänpäivää! 

 

Pankkiyhteys:  

  • Pankki: Liedon Säästöpankki
  • IBAN: FI31 4309 0010 0705 06
  • BIC: ITELFIHH
  • Saaja: Green Living Movement Suomi ry
  • Viestikenttään: YSTÄVÄNPÄIVÄ ja sähköpostiosoite kiitoskortin lähettämistä varten

 

Kaikki kerätyt varat käytetään Green Living Movement Suomi ry:n kehitysyhteistyöhankkeen omarahoitusosuuden kattamiseen. Hanketta toteutetaan Monzessa ja Mazabukassa Sambiassa. GLM Suomella on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa RA/2021/1644, joka on voimassa 28.2.2022 asti. 

Kysyttävää ystävänpäiväkampanjasta tai lahjoittamisesta? Ota meihin yhteyttä: finland@glmglobal.org.