TYÖPAIKKAILMOITUS: osa-aikainen projektikoordinaattori, Green Living Movement Suomi ry

Etsimme osa-aikaista (50 %) projektikoordinaattoria ajalle 15.11.2021-23.9.2022 hankkeeseen Yhteisöt edistävät kestävää luonnonvarojen hallintaa ja tasa-arvoa Monzessa ja Mazabukassa. Hankkeen pitkän aikavälin kehitystavoite on parantaa Sambian maaseutuyhteisöjen ympäristö- ja elinolosuhteita sekä toimeentuloa kestävällä, tasa-arvoisella ja ilmastoystävällisellä tavalla. Hankkeessa painotetaan yhteisöjen toimijuutta, kestävää maataloutta ja luonnonvarojen käyttöä sekä naisten oikeuksia.

Tehtävä on vanhempainvapaan sijaisuus. Hankekoordinaattori vastaa hankkeen hallinnoinnista, koordinoinnista ja raportoinnista Suomessa. Tehtäviin kuuluu myös hankkeen varainhankinnan ja yritysyhteistyön suunnittelu ja koordinointi, hankkeesta tiedottaminen. Koordinaattorin tukena on GLM Suomen hallitus sekä vapaaehtoisista koostuvat hanketiimit.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kehitysyhteistyön ja kehityspolitiikan tuntemusta sekä kehitysmaakokemusta. Aikaisempi kokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi. Työ vaatii sujuvan englannin kielen lisäksi itsenäistä työotetta ja vahvoja vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja. Arvostamme yritysyhteistyökokemusta, markkinointitaitoja sekä kokemusta vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista. Toivomme joustavaa, vastuullista ja oma-aloitteista työotetta sekä ideointi- ja organisointikykyä.

Palkka 1200 €/kk (80 h/kk). GLM Suomella ei ole toimistoa ja järjestön aktiivit ovat pääosin Helsingissä ja Turussa. Tehtävä ei ole kuitenkaan paikkaan sidottua. Sisältää ajoittain ilta- ja viikonlopputöitä.

Lisätietoja: Anni Salla (hallituksen pj), anni.m.salla@gmail.com tai Katri van Wensen (projektikoordinaattori), katri.glmfinland@gmail.com, 0505241770.

Hae paikkaa lähettämällä hakemuksesi ja CV osoitteeseen glmfinland@gmail.com 26.9 mennessä. Haastattelut tehdään viikoilla 39 ja 40.

Green Living Movement Suomi ry on kansalaisjärjestö, joka tukee ja edistää ruohonjuuritason kehitysyhteistyötä Sambiassa. Lisätietoa löydät www-sivuilta www.glmglobal.org sekä Facebookista https://www.facebook.com/GLMsuomi.