Eettinen pipo talveen Sambialaisin maustein

Chibobon kylässä Keski-Sambiassa on käynnistetty GLM Suomen ja GLM Sambian yhteistyönä naisten neuleprojektikokeilu. GLM on tehnyt koko toimintahistoriansa ajan yhteistyötä chibobolaisten kanssa. Nyt aloitettu hankepilotti on kuitenkin täysin uudenlainen tapa työllistää kylän ihmisiä. Projektin tarkoituksena on, että Chibobo Women -viljelijäryhmän naiset kutovat ja virkkaavat pipoja suomalaisista villalangoista afrikkalaisin mallein ja maustein. Pipot tuodaan valmistuttuaan myyntiin Suomeen. Myytävän tuotteen etikettiin tulee myös kuva hatun tekijästä.

Chibobon naisten kanssa tehdyn kehitystyön pohjalta päädyttiin lopulta valmistamaan kahta erilaista pipomallia, joista toinen on baskeria muistuttava päähine ja toinen peruspipon kaltainen mutta sambialaisella kuviolla. Pipot valikoituivat, koska Suomen kylmillä keleillä on suuri kysyntä persoonallisille päähineille ja tässä tekijöiden paikallinen työnjälki pääsee oikeuksiinsa. Tärkeintä hankkeessa on kuitenkin, että naiset saavat asianmukaista palkkaa ja ovat iloisia ja innostuneita uudesta projektistaan.

Green Living Movement

Green Living Movement työllistää Chibobon naisia neulomaan päähineitä

Viljelijän markkinat -hankkeen saavutuksia vahvistetaan viimeisenä hankevuonna

Serenjen piirikunnassa Sambiassa toteutettavan kolmivuotisen Viljelijän markkinat -hankkeen viimeinen vuosi on käynnissä. Hankkeen aikana on kehitetty GLM:n yhteistyökylien maanviljelijöiden markkinointi- ja neuvottelutaitoja sekä hankittu kyliin aaseja helpottamaan tuotteiden kuljetusta markkinoille.

Syksyllä 2013 yhteistyökylien markkinointikomiteoiden edustajat kävivät myös opintomatkalla maan pääkaupungissa Lusakassa järjestetyillä vuosittaisilla Agricultural and Commercial Show -messuilla, jotka ovat tärkein vuosittainen tapahtuma maanviljelyn parissa toimiville tahoille. Messuilla kuvattiin myös videodokumenttia, jonka tarkoituksena on tallentaa viljelijöiden hankkeen aikana oppimia asioita. Videon valmistuttua sitä käytetään tiedonjakoon muille kansalaisjärjestöille ja viljelijöille Sambiassa.

Vuoden 2013 lopulla kaksi GLM Suomen hankekoordinaattoria vieraili Sambiassa monitoroimassa hanketta yhdessä GLM Sambian kanssa. Vierailun aikana kartoitettiin hankkeen onnistumisia ja haasteita. Kylien viljelijöiden muodostamat markkinointikomiteat näyttävät toimivan hyvin ja niiden jäsenet ovat motivoituneita. Viljelijät ovat osallistuneet erilaisiin markkinointitaitoja kehittäviin koulutuksiin ja oppineet muun muassa sadon jatkojalostamisen tärkeydestä, jotta tuotteista saa parhaan hinnan. Kyliin hankitut aasit ovat sopeutuneet hyvin ja pysyneet terveinä. Niitä on jo käytetty kuljetusapuna lyhyillä matkoilla. Haasteena nähtiin kirjanpitoon liittyvän osaamisen puute ja puhelinverkon puuttuminen, mikä hankaloittaa viljelijöiden yhteydenpitoa GLM Sambian hankekoordinaattoriin ja ostajiin.

Hankkeen viimeisen toimintavuoden aikana markkinointikomiteoille järjestetään koulutusta kirjanpidosta. Lisäksi komiteat laativat uudet liiketoimintasuunnitelmat tulevaisuutta varten. Komiteoita kannustetaan myös aasien käytön monipuolistamiseen. Hankkeelle on haettu kaksivuotista jatkohanketta, joka syventäisi jo opittuja taitoja.