Mbabanen uusi kuivasanitaatio- ja jätehuoltohanke

Mbabanen kuivasanitaatio- ja jätehuoltohanke on saanut Suomen ulkoasiainministeriön myöntämää tukea vuoksiksi 2014-2016. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Käymäläseura Huussi ry, Turun ammattikorkeakoulu, Green Living Movement (GLM) Swazimaa, Swazimaan yliopisto (UNISWA) ja paikallinen viranomainen City Council of Mbabane. Se pohjautuu Turun ammattikorkeakoulun pitkään yhteistyöhön paikallisten kanssa maan pääkaupungin Mbabanen ympäristöasioiden edistämiseksi.

Hankkeessa keskitytään kolmeen hankealueeseen: Malagwanen, Mangwanenin ja Mnyamatsinin yhteisöihin. Hankkeen tavoitteena on parantaa hankealueiden ympäristön tilaa kehittämällä niiden sanitaatiota sekä jätehuoltoa. Erityisesti alueen nuoria koulutetaan ympäristöterveydestä, kuivasanitaatiosta, kuivakäymälöiden rakentamisessa, kompostoinnissa, puutarhan hoidossa ja harmaan veden hyötykäytössä sekä jätteiden huollossa, hyötykäytössä ja kierrätyksessä sekä erilaisissa kapasiteetin vahvistamistaidoissa, kuten osallistavassa ryhmätyöskentelyssä, hallinnoinnissa ja johtajuudessa. Nuoret muodostavat kukin alueensa ryhmän, joka toimii tiedonjakana yhteisölleen ja aloittaa pienimuotoista liiketoimintaa opitun tietotaidon perusteella.

Nuorten lisäksi myös paikalliset viranomaiset sekä media ovat hankkeen erityiskohderyhmänä. Viranomaisille jaetaan tietoa kuivasanitaation mahdollisuuksista vaihtoehtoisena sanitaation muotona sekä jätteiden kestävästä hallinnasta. Msunduzassa toteutetut aiemmat sanitaatio- ja jätehuoltohankkeet toimivat pohjana koulutuksille esimerkiksi Msunduzaan perustetun yhteisökierrätyskeskuksen toteuttamiseksi myös muilla alueilla. Erityisesti sanitaatio on kehityksen haaste, josta ei Swazimaassa julkisesti puhuta. Hankkeessa on tarkoitus koota yhteen median edustajia keskustelemaan aiheesta ja välittämään tietoa tästä arkaluontoisesta aiheesta eri tiedotusvälineissä.

Paikallisina kumppaneina hankkeessa ovat GLM Swazimaa, joka vastaa muun muassa kenttätyöskentelystä, Swazimaan yliopisto, joka tuo paikallista korkeakouluosaamista aiheeseen sekä mahdollistaa opiskelijoiden hyödyntämisen hankkeessa; ja City Council of Mbabane, joka paikallisena viranomaisena valvoo hankkeen toteutusta, toimii asiantuntijana sekä verkostona hankkeen sidosryhmiin, kuten viranomaisiin. GLM Swazimaa saa arvokasta kokemusta isommasta hankkeesta, osaamista muilta partnereilta sekä näkyvyyttä järjestönä vielä melko kapeassa kansalaisyhteiskunnassa.