Viljelijän markkinat -hankkeelle vierailijoita Suomesta

Viljelijän markkinat -hanketta on toteutettu jo melkein kaksi vuotta GLM:n yhteistyökylissä Serenjen piirikunnassa Sambiassa. Hankkeen aikana viljelijöiden markkinointitietämys ja neuvottelutaidot ovat huomattavasti kohentuneet. He ovat myös muun muassa laatineet talous- ja liiketoimintaraportteja sekä vierailleet Lusakassa tutustumassa pääkaupungin markkinoihin. Markkinointikomiteoiden toiminta on edistynyt hyvin, ja markkinointikeskukset ovat tehneet voittoa ensimmäisestä vuodesta lähtien.

Etäisyydet kylien ja lähimmän kaupungin välillä ovat pitkiä, mikä on aiheuttanut suuria ongelmia tuotteiden kuljetukselle. Hankkeen puitteissa on hankittu yhteensä seitsemän aasia, jotka auttavat viljelijäryhmiä kuljetuksessa mutta myös peltotöissä. Aasit ovat pysyneet terveinä ja sopeutuneet uuteen ympäristöön. Aasien koulutus on myös lähtenyt hyvin käyntiin ja niitä on jo käytetty apuna pelloilla.

GLM Suomen on nyt tullut aika monitoroida hanketta yhdessä GLM Sambian kanssa. Hankekoordinaattorit vierailevat Nambon, Kundalumwanshyan ja Luanshimban kylissä lokakuussa ja keskustelevat yhteisöjen kanssa haasteista ja hyvistä käytännöistä.

GLM Sambia aasien käyttö

Aasit auttavat tuotteiden kuljetuksessa sekä peltotöissä.